Izvještaj sa 2. stručnog skupa liječnika i medicinskih sestara Klinike za ORL i kirurgiju glave i vrata KBCSM, OB Slavonskog Broda, OB Vukovar i KBC Osijek u organizaciji Društva za unapređenje hrvatske otorinolaringologije

Izvor: croatia.hr

Izvor: croatia.hr

Pripremila: Sandra Blaić, m.s.

2. stručni skup na razini Klinike za ORL i kirurgiju glave i vrata KBCSM, OB Slavonski Brod, OB Vukovar i KBC Osijek održan je 21. rujna 2013. u Kutjevu. Tema skupa bila su nova saznanja i smjernice vezane za enteralnu prehranu otorinolaringoloških bolesnika obrađena ne samo sa strane tumorskih bolesti, već i sagledana sa strane pripreme i postoperativnog oporavka  kod djece podvrgnute tonzilektomiji i adenoidektomiji. [D.N.]

Cilj skupa bila je opća edukacija o pozitivnom utjecaju gotovih enteralnih pripravaka na bolje podnošenje operativnog zahvata, kraće trajanje postoperativnog oporavka i manji broj postoperativnih  komplikacija koja je dokazana jednim od radova sa naše Klinike . Istraživanje su proveli Renata Vučemilo, bacc. med. techn. i prof. dr. sc. Mirko Ivkić. U istraživanje je bilo uključeno 46 bolesnika s uznapredovalim tumorima glave i vrata koji su kirurški liječeni.  Njih 23 bolenika je dobivalo enteralne pripravke dok drugih 23 bolenika su bili bez potpore istih. Rezultat istraživanja je pokazao mani broj posoperativnih komplikacija u bolesnika koji su dobivali enteralne pripravke. Između ostaloga govorilo se više o aspektima enteralne prehrane sa strane pripreme za operativni zahvat u stanju tumorom izazvane kaheksije, te o uvođenju enteralne prehrane nakon tonzilektomije kod djece.

Svi prisutni imali su  zadovoljstvo slušati predavače iz različitih klinika. Nakon predavanja uslijedila je kratka rasprava o enteralnoj prehrani bolesnika, te je ovaj skup bio uspjeh na razini pozitivne suradnje i razmjene iskustava.

U najavi novog stručnog skupa Društva dogodine, u lijepoj nam Baranji, veselimo se novim izazovima.