Sestrinstvo

SESTRINSTVO KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA SESTRE MILOSRDNICE

10

Sestrinstvo u KBC Sestre milosrdnice sastavni je dio ustanove sa bogatom tradicijom ali i sa svjetlom budućnošću.

U „Analima“ Bolnice je navedeno:

„Kad se ugase svjetla mnogobrojnih prozora bolnice, prozori iza kojih su medicinske sestre uvijek su osvijetljeni. Gotovo je nemoguće zamisliti bolnicu bez medicinskih sestara. Bilo je razdoblja u povijesti bolnice, kad su jedino medicinske sestre ostajale uz bolesnike. One su i danas svjedoci vraćanja životu ili umiranja, suputnici prema radosti i boli, prijatelji mnogobrojnih obitelji u posjetima“.

Sestrinstvo je tijekom  povijesti Bolnice prolazilo brojne razvojne mijene, od  pomoćnog osoblja pa sve do  samostalnih zdravstvenih profesionalaca čije je temeljno područje rada – zdravstvena njega, uz potpuno ravnopravnu suradnju sa svim ostalim zdravstvenim i nezdravstvenim profesionalcima u timu koji zbrinjava bolesnika. Sestre redovnice koje su svoj djelovanje zasnivale na priučenoj njezi bolesnika i milosrđu danas zamjenjuju školovane medicinske sestre. Od medicinskih sestara sa temeljnim sestrinskim obrazovanjem, do velikog broja sestara prvostupnica, sve do diplomiranih medicinskih sestara i magistara sestrinstva.

Brojni izazovi koje nameće budućnost obvezuju medicinske sestre/tehničare na stalne napore da izgrađuju svoju profesiju i budu i dalje ponos Bolnice. Sve to će dodatno promicati razvoj i status sestrinske profesije, ali i cijelog KBC Sestre milosrdnice.