U ZNAK SJEĆANJA

ANKICA PIŠPEK (1931.-2021.)

Dana 23.01.2020. godine u 90-toj godini života umrla je Ankica Pišpek glavna sestra naše bolnice u razdoblju od prosinca 1969. godine, sve do umirovljenja u lipnju 1990. godine. U sestrinstvu ove ustanove ostavila je veliki trag i naslijeđe koje moramo cijeniti i razvijati. 

Rođena je 1931.godine u Kninu gdje završava osnovnu školu i gimnaziju, a u Zagrebu završava  Srednju medicinsku školu za liječničke pomoćnice. Po završetku školovanja zapošljava se bolnici „dr. Mladen Stojanović“ (današnji KBC Sestre milosrdnice). Nakon položenog pripravničkog ispita nastavlja se kontinuirano usavršavati te 1954.godine na Medicinskom fakultetu  upisuje postdiplomsko školovanje i osposobljava se za stručnog predavača i terenski rad, a 1956. godine steče diplomu u Školi narodnog zdravlja pri Medicinskom fakultetu koja joj se 1977. priznaje kao viša stručna sprema.

Osim doprinosa za razvoj sestrinstva naše ustanove, veliku ulogu imala je u razvoju psihijatrijskog sestrinstva ne samo u našoj ustanovi već i šire. Od 1951. do 1969. godine obnaša dužnost glavne sestre tadašnjeg Odjela za neuropsihijatriju te svojim znanjem i entuzijazmom pridonosi edukaciji osoblja i uvodi suvremene pristupe u skrbi za psihijatrijskog bolesnika.

Zalagala se za zapošljavanje kvalificiranih medicinskih sestara, njihovu stalnu edukaciju, pisanje zapisnika i svakodnevnu evaluaciju rada na Odjelu te slijedila i uvodila promjene u zdravstvenoj njezi psihijatrijskih bolesnika, posebno u skrbi osoba u procesu odvikavanja od alkohola. Godine 1968. odlazi u Čehoslovačku na jednogodišnju edukaciju u timu s psihijatrom i socijalnom radnicom iz područja alkohologije. Veliku podršku u radu i dodatnoj edukaciji medicinskih sestara na području psihijatrije i alkohologije imala je od  tadašnjeg predstojnika Klinike, prof.sc.dr. Vladimira Hudolina. Bila je uspješna i u području organizacije i upravljanja, posebno u nabavi sredstava potrebnih za provođenje kvalitetne zdravstvene njege, cijenjeni suradnik te zajedno s ostalima aktivno sudjelovala i razvoju današnje Klinike za psihijatriju.

Glavna sestra Bolnice postaje 1969. godine od kada svoje ideje i entuzijazam širi na sestrinstvo cijele ustanove. Svojim aktivnim stručnim djelovanjem potiče razvoj sestrinstva ustanove ali i cijele Republike Hrvatske. Autor je mnogih samostalnih radova tiskanih u časopisima: Psihijatrijska njega, Sestrinski vjesnik, Zdravstvo kao i u mnogim zbornicima radova kongresa, simpozija i seminara održanih u Hrvatskoj i u svijetu. Koautor je 20-tak radova iznesenih na međunarodnim skupovima medicinskih sestara (Atena, Budimpešta, Milano) u području psihijatrijske i neurološke zdravstvene njege, koautor je nekoliko sestrinskih udžbenika za srednje medicinske škole, skripte za višu medicinsku školu, te brojnih priručnika za njegu bolesnika i higijenski minimum. Od 1971. do 1986. godine obnaša dužnost glavne urednice glasila medicinskih sestara Republike Hrvatske (Vjesnik medicinskih sestara i tehničara) i pet godina glavna urednica časopisa  Psihijatrijska njega.

Bila je aktivni je član i pokretač sestrinskih organizacija, te od 1970. do 1978.godine vrši dužnost  predsjednice Saveza sestara i tehničara Hrvatske, od 1953. godine članica je Izvršnog odbora Saveza gdje aktivno sudjeluje u osnivanju regionalnih ogranaka i stručnih sekcija (primarna zdravstvena zaštita, neuropsihijatrijska, onkološka, kirurška, internistička, pedijatrijska).

Za svoj rad, Ankica Pišpek dobiva brojna priznanja, a među njima se ističu: Srebrna sestrinska značka, Zlatna sestrinska značka, Povelja povodom dvadesete obljetnice Udruge zdravstvenih radnih organizacija, Bolnička nagrada dr. Marija Schlesinger, Orden rada sa srebrnim vijencem i Nagrada za životno djelo i izniman doprinos sestrinskoj profesiji HUMS-a koju dobiva 2009. godine.

Sestrinstvo KBC Sestre milosrdnice neće zaboraviti naslijeđe koje nam je ostavila i nastaviti će slijediti njezinu viziju u budućnosti koja je pred nama.