Riječ glavne sestre KBC Sestre milosrdnice

Biserka Režek

Biserka Režek

Poštovane kolegice, kolege i pacijenti,

čast mi je i zadovoljstvo predstaviti vam novo izdanje web stranice sestrinstva i srodnih profesija Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice.

Postoji velika potreba za širenjem novih znanja, unaprjeđenja međusobne komunikacije i komunikacije s našim pacijentima, što će pomoći podizanju kvalitete rada i zadovoljstva pruženom skrbi. Također, web stranicom nastojimo stvoriti okruženje u kojem medicinske sestre i djelatnici srodnih profesija mogu publicirati svoje radove i aktivnosti i time dodatno promicati razvoj i status svojih profesija.

Brojni izazovi koje nameće budućnost obvezuju sve nas na stalne napore da se izgrađujemo osobno i profesionalno, te budemo i dalje ponos Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice.

S poštovanjem,

Biserka Režek, dipl.med.techn.

Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, Glavna sestra Bolnice