Radiologija

DJELATNOST INŽENJERA MEDICINSKE RADIOLOGIJE U BOLNICI

Inženjeri medicinske radiologije su posebno obrazovani stručnjaci za rad s izvorima i u zonama ionizirajućeg zračenja. Oni obavljaju širok spektar pretraga, od klasičnih radioloških pregleda do visoko sofisticiranih dijagnostičkih i intervencijskih postupaka te su osposobljeni za upravljanje skupocjenim radiološkim uređajima. Djeluju u suradnji sa specijalistom, radiologom, i izvode pretrage ovisno o liječničkim dijagnozama i kliničkim upitima te posebnim potrebama i mogućnostima svakog pacijenta. Uz suradnju s radiologom, surađuju i sa sestrama i tehničarima gotovo svih odijela KBC Sestre milosrdnice, posebno kod priprema pacijenata za pojedini pregled.