prevencija

Važnost prevencije bolničkih infekcija u nedonoščadi

Pripremila: Ela Vujanić, bacc. med. techn.

Zavod za neonatologiju, nedonoščad i intenzivno liječenje, Klinika za ženske bolesti i porodništvo

Kontakt: ela.vujanic@hotmail.com

SAŽETAK

Uvod: Bolničke su infekcije jedan od najčešćih uzroka morbiditeta i mortaliteta nedonoščadi i one su, prema „Journal of Perinatology,“ posljednje desetljeće u porastu usprkos sve kvalitetnijoj, modernijoj i sveobuhvatnijoj zdravstvenoj skrbi otežavajući uspješnost liječenja i produljujući boravak u bolnici. Najčešći su uzročnici bolničkih infekcija u neonatologiji Staphylococcus aureus, Eschericia coli, Klebsiella i Pseudomonas.

Continue reading

Sudjelovanje na 20. sajmu zdravlja

Vinkovci, travanj 2016.

Tekst pripremile: Anamarija Tvorić, bacc.med.techn. i Ivana Marković, bacc.med.techn.

Dana 15. i 16. travnja 2016. godine djelatnici Klinike za kožne i spolne bolesti KBC Sestre milosrdnice sudjelovali su u javnozdravstvenoj akciji koja je održana u sklopu 20. Sajma zdravlja u Vinkovcima, u organizaciji Grada Zagreba i udruge „Zdravi pod suncem“. Na sajmu su provođeni besplatni pregledi kože i madeža s ciljem ranog otkrivanja melanoma i drugih oblika raka kože. Posjetitelje sajma se educiralo o važnosti zaštite kože od sunca, kao i o samokontroli kože. U kampanji su sudjelovale medicinske sestre: Anamarija Tvorić, i Ivana Marković, a preglede su obavljali specijalisti dermatovenerolgije: dr. Sanja Poduje, dr.sc. Marija Buljan i dr. Sanja Špoljar.

Continue reading

Izvještaj sa tečaja „Novi – stari patogeni u bolničkim infekcijama“

sestrinstvo kbcsm tecaj infekcije2016 (1)Pripremile: Ružica Grozdek, dipl.med.techn., Ljerka Armano, mag.med.techn.

U  organizaciji Referentnog centra za bolničke infekcije Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog društva za kliničku mikrobiologiju, 29.01.2016.godine u KBC Zagreb održan je tečaj naziva:,,Novi – stari patogeni u bolničkim infekcijama“.

Continue reading

Stručni skup povodom obilježavanja Svjetskog dana prevencije dekubitusa

STOP DEKUBITUS 2015.-plakatDruštvo za kvalitetu Hrvatske udruge medicinskih sestara već treću godinu zaredom u studenom 2015. planira organizirati obilježavanje Međunarodnog dana dekubitusa. Kako je dekubitalni ulkus jedan od pokazatelja sigurnosti pacijenata bez obzira radi li se o bolničkoj ili izvanbolničkoj skrbi, tako naše Društvo u svome dosadašnjem radu nastoji organiziranjem stručnih događanja utjecati na svijest medicinskih sestara, kao i ostalih sudionika pruţanja zdravstvene usluge na poticanje mjera prevencije nastanka dekubitalnog ulkusa i potrebnoj edukaciji, kao i većem uključivanju samih pacijenata i njihovih obitelji u isto.

Continue reading

Predstavljamo Službu za sprječavanje i kontrolu bolničkih infekcija

kbcsm bolnicke infekcije featuredPripremila: Tomislava Barbir, mag.med.techn.

„Može li postojati veća kontradikcija nego što je bolnička bolest: zlo koje čovjek dobije, kad se nadao da će izliječiti svoju vlastitu bolest.”
prof. Johan Peter Frank,  direktor Opće bolnice u Beču /1745–1821/

Zašto je važno spriječiti infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi?

Continue reading