bolničke infekcije

Stručno – edukacijski skup Timova za kontrolu bolničkih infekcija u Trakošćanu

Dana 17. i 18 listopada 2019. godine članovi Timova za kontrolu bolničkih infekcija sudjelovali su na stručno – edukacijskom skupu iz područja dezinfekcije, mikrobiologije, menadžmenta rana i predoperativne skrbi koji se održao u Trakošćanu.

Infekcije kirurškog mjesta ili postoperativne infekcije rana predstavljaju komplikaciju bilo koje vrste kirurškog zahvata i jedne su od najčešćih infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi.

Sprječavanje infekcije kirurškog mjesta zahtijeva multidisciplinarni pristup, odnosno suradnju svih medicinskih grana i kontinuiranu edukaciju što će rezultirati boljim zdravstvenim ishodima i kvalitetom života bolesnika.

Edukacijsko – stručni skup bio je ispunjen predavanjima hrvatskih stručnjaka iz područja prevencije infekcije te stručnjacima iz inozemstva.

Teme predavanja bile su: „Usporedba antiseptika: Oktenidin vs. Klorheksidin“, „Prevencija postoperativnih infekcija – što možemo učiniti?“, „Mikrobiologija rane“, „Prevencija infekcije kronične rane u kliničkoj praksi“, „Menadžment rane“ i dr.

Predstavnice KBC Sestre milosrdnice  na ovom stručno – edukacijskom skupu bile su: Ružica Grozdek, dipl. med. techn., Ljerka Armano, mag. med. techn. iz Odjela za sprječavanje i kontrolu bolničkih infekcija i dr. Ana Gverić Grginić, spec. mikrobiolog, liječnica u Timu za kontrolu bolničkih infekcija.

Zahvaljujemo organizatorima ovog stručno – edukacijskog  skupa te se nadamo ponovnom druženju sljedeće godine. U konačnici, interakcija svih sudionika rezultirala je razmjenom znanja i iskustva, prijateljstvima koja će sigurno pridonijeti napretku u pružanju kvalitetne skrbi za naše bolesnike.

Izvješće pripremila: Ružica Grozdek, dipl. med. techn.

“Šutnja je opasna:” Važnost dobre i jasne komunikacije u prevenciji i kontroli infekcije

„Sluša se, ali se ne čuje. Čuje se, ali se ne razumije. Razumije se, ali se ne prihvaća. Prihvaća se, ali se ne prakticira. Prakticira se, no koliko dugo?“ 

–          Konrad Lorenz

Jeste li znali da 80% našeg vremena provedemo u komunikaciji?

Ako takav veliki dio našeg vremena provedemo u dobroj komunikaciji, onda smo zadovoljniji i zdraviji. Loša komunikacija utječe na naše kognitivne sposobnosti te mentalno i fizičko zdravlje. Continue reading

Važnost prevencije bolničkih infekcija u nedonoščadi

Pripremila: Ela Vujanić, bacc. med. techn.

Zavod za neonatologiju, nedonoščad i intenzivno liječenje, Klinika za ženske bolesti i porodništvo

Kontakt: ela.vujanic@hotmail.com

SAŽETAK

Uvod: Bolničke su infekcije jedan od najčešćih uzroka morbiditeta i mortaliteta nedonoščadi i one su, prema „Journal of Perinatology,“ posljednje desetljeće u porastu usprkos sve kvalitetnijoj, modernijoj i sveobuhvatnijoj zdravstvenoj skrbi otežavajući uspješnost liječenja i produljujući boravak u bolnici. Najčešći su uzročnici bolničkih infekcija u neonatologiji Staphylococcus aureus, Eschericia coli, Klebsiella i Pseudomonas.

Continue reading

Svjetski dan higijene ruku

Pripremile: Tomislava Barbir mag. med. techn, Ivona Bete, dipl. med. techn;

Odjel za sprječavanje i kontrolu bolničkih infekcija

Preuzeto sa: http://www.unicef.org/malaysia/support_10522.html

Povodom obilježavanja Svjetskog dana higijene ruku, 5. svibnja, Klinički zavod za kliničku i molekularnu mikrobiologiju KBC Zagreb, Referentni centar za bolničke infekcije Ministarstva zdravlja koji djeluje u sklopu ovog Zavoda, Hrvatski liječnički zbor i Hrvatsko društvo za kliničku mikrobiologiju organizirali su 6. hrvatski simpozij o infekcijama povezanim sa zdravstvenom skrbi.

Continue reading

Izvještaj sa tečaja „Novi – stari patogeni u bolničkim infekcijama“

sestrinstvo kbcsm tecaj infekcije2016 (1)Pripremile: Ružica Grozdek, dipl.med.techn., Ljerka Armano, mag.med.techn.

U  organizaciji Referentnog centra za bolničke infekcije Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog društva za kliničku mikrobiologiju, 29.01.2016.godine u KBC Zagreb održan je tečaj naziva:,,Novi – stari patogeni u bolničkim infekcijama“.

Continue reading

Predstavljamo Službu za sprječavanje i kontrolu bolničkih infekcija

kbcsm bolnicke infekcije featuredPripremila: Tomislava Barbir, mag.med.techn.

„Može li postojati veća kontradikcija nego što je bolnička bolest: zlo koje čovjek dobije, kad se nadao da će izliječiti svoju vlastitu bolest.”
prof. Johan Peter Frank,  direktor Opće bolnice u Beču /1745–1821/

Zašto je važno spriječiti infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi?

Continue reading

Izvješće sa tečaja „Prevencija i kontrola širenja karbapenem – rezistentnih enterobakterija“

kleba Kpc2Pripremila: Ružica Grozdek, dipl.med.techn., Služba za sprječavanje, suzbijanje i kontrolu bolničkih infekcija

U organizaciji Hrvatskog društva za kliničku mikrobiologiju HLZ-a i Kliničkog bolničkog centra Zagreb, 14.11.2013.  u dvorani Hrvatskog liječničkog zbora održan je tečaj na temu ,,Prevencija i kontrola širenja karbapenem – rezistentnih enterobakterija“.

Continue reading