hums

Dani zdravstvenih karijera u RH

Medicinske sestre Klinike za pedijatriju KBC – a Sestre milosrdnice, kao predstavnici Pedijatrijskog društva HUMS – a,  sudjelovale su na konferenciji Dani zdravstvenih karijera u Republici Hrvatskoj koja se u organizaciji Centra za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održala u Školi narodnog zdravlja „Dr. Andrija Štampar“ 11. i 12. svibnja 2018. godine. Continue reading

Medicinske sestre KBC Sestre milosrdnice na 5. Kongresu HUMS-a s međunarodnim sudjelovanjem

kbcsm izvjesce opatija hums 2015 (9)Pripremila: Željka Benceković, dipl.med.techn.

U Opatiji se od 09. do  11. listopada 2015.g. održavao 5. Kongres Hrvatske udruge medicinskih sestara, pod sloganom:  „Sestrinstvo bez granica!“.  U okviru Kongresa održan je i sastanak predstavnika udruga medicinskih sestara  zemalja srednje, južne i jugoistočne Europe.

Continue reading

Stručni skup povodom obilježavanja Svjetskog dana prevencije dekubitusa

STOP DEKUBITUS 2015.-plakatDruštvo za kvalitetu Hrvatske udruge medicinskih sestara već treću godinu zaredom u studenom 2015. planira organizirati obilježavanje Međunarodnog dana dekubitusa. Kako je dekubitalni ulkus jedan od pokazatelja sigurnosti pacijenata bez obzira radi li se o bolničkoj ili izvanbolničkoj skrbi, tako naše Društvo u svome dosadašnjem radu nastoji organiziranjem stručnih događanja utjecati na svijest medicinskih sestara, kao i ostalih sudionika pruţanja zdravstvene usluge na poticanje mjera prevencije nastanka dekubitalnog ulkusa i potrebnoj edukaciji, kao i većem uključivanju samih pacijenata i njihovih obitelji u isto.

Continue reading

Uključite se u humanitarnu akciju HUMS-a!

božU nastavku prenosimo obavijest pristiglu iz HUMS-a.

Poštovane kolegice i kolege,

Dana 13. prosinca, 2014.godine Povjerenstvo za etiku, delegacija zagrebačke regije HUMS-a i suradnici tradicionalno u predbožićno vrijeme posjećuje štićenike Doma za smještaj odraslih osoba Lobor-grad. U domu je smješteno oko 350 korisnika, uglavnom kroničnih duševnih bolesnika. Medicinske sestre večer prije puta s ljubavlju pakiraju poklon pakete.

Continue reading

Izvješće s 10. tečaja trajne edukacije onkološko – hematološkog društva HUMS-a

1 onkologija krkPripremila: Suzana Jurišić, bacc.med.techn.

Od 17.10.2013. – 19.10.2013. godine u Baškoj na otoku Krku održan je 10. tečaj trajne edukacije onkološko – hematološkog društva Hrvatske udruge medicinskih sestara na kojem je sudjelovalo stotinjak medicinskih sestara i  tehničara iz cijele Hrvatske, a tečaj je otvorila predsjednica Društva Branka Svetec iz KBC Sestre milosrdnice. Ona se u svom izvješću  osvrnula na rad Društva u proteklom razdoblju i istaknula brojne aktivnosti, stručne skupove, kongrese i studijska putovanja.

Continue reading