zvu

Izvješće sa 17. konferencije medicinskih sestara i tehničara i 3. konferencije zdravstvenih profesija naziva: „Obrazovanje i istraživanje za kvalitetnu zdravstvenu praksu“

Dana 22. i 23 . ožujka 2018. godine, u organizaciji Zdravstvenog veleučilišta Zagreb, održana  je  17. konferencija medicinskih sestara i tehničara i 3. konferencija zdravstvenih profesija  pod temom: „Obrazovanje i istraživanje za kvalitetnu zdravstvenu praksu“. Dvodnevno druženje, razmjena znanja i iskustava medicinskih sestara i tehničara održano je u Opatiji.

Continue reading

15. međunarodna konferencija Zdravstvenog Veleučilišta Zagreb

sestrinstvo kbcsm zvo konferencija opatija 2016Zdravstveno veleučilište u Zagrebu organizira 15. međunarodnu konferenciju medicinskih sestara i 1. međunarodnu konferenciju zdravstvenih profesija koje će se održati od 28. – 29. travnja 2016. godine u Grand hotelu „Adriatic“ u Opatiji pod nazivom „Izazovi zdravstvenih profesija u novoj epohi“.

Continue reading

14. međunarodna konferencija u organizaciji Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu

zvu 14 medjunarodna konferencija featuredZdravstveno veleučilište u Zagrebu organizira 14. međunarodno konferenciju medicinskih sestara i tehničara na temu „Partnerstvo – načelo izvrsnosti sestrinske prakse“. Konferencija će se održati u Opatiji u Grand Hotelu Adriatic od 15. do 16.svibnja 2014.godine.
Prva obavijest [pdf]

Continue reading