Izvješće sa Prvog Simpozija neurokirurških sestara jugoistočne Europe, Sarajevo 2015

Sarajevo 2015 098Pripremila: Oršić Mirjana, bacc.med.techn.

Dana 22.10.2015. godine , u organizaciji Društva neurokirurga Bosne i Hercegovine i Društva neurokirurga jugoistočne Europe, održan je najveći europski neurokirurški kongres do sada koji je okupio najeminentnije stručnjake u području neurokirurgije iz Hrvatske i regije.

U sklopu Kongresa održan je, 23. listopada 2015.godine, prvi Simpozij neurokirurških sestara jugoistočne Europe, naziva: „ Neurokirurško sestrinstvo – prošlost, sadašnjost, budućnost“. Na Simpoziju  su svoje radove izlagale medicinske sestre iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i Albanije, u tri bloka predavanja. Prvi dio predavanja bio je usmjeren na razvoj neurokirurškog sestrinstva, u drugom dijelu izlagale su neurokirurške medicinske sestre instrumentarke, a u trećem bloku predavanja su bila vezana uz rehabilitaciju i promicanje zdravlja. Održan je i održan radni sastanak po planu i programu I. Simpozija neurokirurških sestara/tehničara jugoistočne Europe.
Predsjednica Udruge neurokirurških sestara Hrvatske, Biljana Kurtović, pozdravila je prisutne te naglasila važnost skupa, kao i udruženja  The Southeast European Neurosurgical Society (SeENS) čije članstvo čine neurokirurzi iz 15 različitih zemalja (Albanija, BiH, Bugarska, Hrvatska, Cipar, Grčka, Mađarska, Kosovo, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Rumunjska, Srbija, Slovenija, Turska).
Pokrenuta je inicijativa o osnivanju Sekcije neurokirurških sestara unutar društva SeENS-a koja bi djelovala po istom principu kao i Društvo neurokirurga Jugoistočne Europe. Primarni zadatak sekcije je poboljšanje komunikacije i suradnje neurokirurških sestara jugoistočne Europe kako bi se unaprijedila neurokirurška skrb te rad na zajedničkim istraživanjima unutar neurokirurškog sestrinstva jugoistočne Europe. Biljana Kurtović je pozvala sve prisutne da aktivno participiraju u radu sekcije te je naglasila da su hrvatske neurokirurške sestre/tehničari vrlo aktivni u radu Udruge medicinskih sestara/tehničara neurokirurgije Hrvatske.
Organizacija Simpozija u potpunosti je ispunila sva očekivanja prisutnih kolegica i kolega kao i ostalih sudionika.