Obilježavanje Svjetskog Dana prevencije dekubitusa u KBC Sestre milosrdnice

obiljezavanje svjetskog dana dekubitusa kbcsm (4)Pripremila: Željka Benceković, dipl. med. techn.

Dana 26.studenog 2015. godine Društvo za kvalitetu Hrvatske udruge medicinskih sestara u suradnji s KBC Sestre milosrdnice organiziralo je obilježavanje Međunarodnog dana dekubitusa. Osim u KBC Sestre milosrdnice, ove godine Društvo za kvalitetu HUMS-a, obilježavanje  Svjetskog Dana prevencije dekubitusa, organiziralo je i u suradnji s OB Dr. Ivo Pedišić u Sisku.

Svake godine ovaj dan obilježava se u skladu s preporukama Europskog savjetodavnog odbora za dekubitus (European Pressure Ulcer Advisory Pannel/EPUAP). Cilj ovih preporuka je poticanje svijesti svih sudionika pružanja zdravstvene usluge na poticanje mjera prevencije nastanka dekubitalnog ulkusa i uključivanje bolesnika i njihovih obitelji u isto.

Na ovom stručnom skupu govorilo se o našim iskustvima u prevenciji i zbrinjavanju bolesnika s rizikom za nastanak dekubitusa i prisutnim dekubitalnim oštećenjem, o važnosti planiranja otpusta u ovom području zdravstvene skrbi, kao i različitim modelima u terapiji i prevenciji dekubitusa. Medicinske sestre u primarnoj zdravstvenoj zaštiti iznosile su specifičnosti u zbrinjavanju s takovih osoba u kućnim uvjetima.

U sklopu ovog stručnog skupa održane su i dvije radionice. Odnosile su se na preraspodjelu tlaka, kao  način prevencije nastanka dekubitusa, i suvremeno zbrinjavanje dekubitalnih rana.

U dinamičnoj raspravi osim predavača i predstavnika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, sudjelovali su i brojni sudionici.

Skupu je prisustvovalo 110 sudionika iz različitih zdravstvenih ustanova iz Zagreba i njegova okolice te medicinske sestre iz Bosne i Hercegovine.