Intervencije trijažne sestre pri zbrinjavanju bolesnika u centralnom hitnom prijemu

Pripremila: Katarina Tomljenović, bacc.med.techn., Centar za hitni prijem, kontakt: katarina.jengic@gmail.com

Centralni hitni prijem je središnje mjesto za prijem, obradu i zbrinjavanje hitnih bolesnika bez obzira na uputnu dijagnozu. Svaki bolesnik dolaskom na centralni hitni prijem prolazi formalni proces trijaže kojim se određuje kategorija hitnosti, ovisno o tegobama ili ozljedi – a ne prema tome tko je prvi došao. Procjenu stupnja hitnosti za svakog bolesnika i dodjelu trijažne kategorije vrše posebno educirane trijažne medicinske sestre.

U Hrvatskoj se primjenjuje modificirana Australsko-azijska trijažna skala, koja ima 5 kategorija hitnosti, kojom se određuje maksimalno sigurno vrijeme čekanja na početak pregleda liječnika, što iznosi od 0-120 min. Medicinska sestra koja vrši trijažu mora biti educirana za preuzimanje odgovornosti za procjenu bolesnikove kategorije hitnosti, odnosno redoslijeda zbrinjavanja. Zauzvrat dobiva potpunu samostalnost u donošenju odluka, povjerenje svih sudionika u zbrinjavanju bolesnika, te potvrdu znanja i iskustva.

U odjelu se provode diferencijalno-dijagnostički i terapijski postupci, te pregled određenog specijaliste. Nakon obrade i postavljene definitivne dijagnoze bolesnik se otpušta na kućnu njegu ili hospitalizaciju. Sestrinske intervencije na trijaži može provoditi samo educirana medicinska sestra koja ima veliko stručno znanje i radno iskustvo, te izvrsne komunikacijske vještine.

S velikim brojem bolesnika u hitnoj službi ugrožena je privatnost i povjerenje bolesnika (pa i sama kvaliteta zdravstvene skrbi). Također, često dolazi do preopterećenja osoblja hitne službe. Stoga je za provođenje kvalitetne zdravstvene njege ovih bolesnika potreban dovoljan broj educiranih medicinskih sestara – jer se samo ulaganjem u ljude može očuvati zdravstveni sustav.

 Više o nevedenom može se saznati kod autora ovog teksta.