Tečaj kardiopulmonalne reanimacije

reanimacijaPripremili: Mira Pavličić, dipl.med.techn., Božica Leško, bacc.med.techn., Renata Čosić, bacc.med.techn., Ivica Benko, dipl.med.techn.

Zbog porasta kardiovaskularnih bolesti i sve učestalije invazivne obrade pacijenata, češće su ugrožene i vitalne funkcije istih, što zahtjeva brzu reakciju medicinskih sestara u cilju očuvanja i unapređenja kvalitete života svakog pacijenta.

 

Na Klinici za unutarnje bolesti KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu, organiziran je tim za KPR koji se sastoji od dvije medicinske sestre intenzivnih jedinica i liječnika kardiologa. Oni na poziv odlaze na radilišta Klinike gdje se nalazi ugroženi pacijent. Svaki odjel i poliklinika Klinike opremljeni su potrebnim priborom za reanimaciju prema smjernicama za KPR. Do dolaska tima, medicinske sestre na odjelima, započinju i provode kardiopulmonalnu reanimaciju.

Svake godine na Klinici se organizira i „Tečaj kardiopulmonalne reanimacije i elektrokardiografije“ za medicinske sestre i tehničare Klinike. Tečaj je organiziran na inicijativu glavne sestre Klinike, Mire Pavličić, a provode ga medicinske sestre/tehničari Zavoda za kardiologiju.

Prema Zakonu o sestrinstvu medicinska sestra je dužna pristupiti postupku oživljavanja u slučaju odsutnosti liječnika. Stoga mora imati znanja i vještine u skladu s najnovijim smjernicama.

Medicinske sestre/tehničari koji provode tečaj usmjereni su isključivo na kompetencije medicinskih sestara.

Tečaj se održava u prostorima Klinike, u kabinetu vještina. Polaznici su grupirani u male grupe od po 7 sudionika s naglaskom na njihovo aktivno sudjelovanje. Pohađa ga svaka medicinska sestra Klinike jednom godišnje. Održava se dva dana u tjednu s istom grupom sudionika.

Cilj je:

– obnoviti znanja medicinskih sestara vezano uz prepoznavanje simptoma kardiopulmonalnog aresta

– provoditi postupak KPR prema smjernicama

– usavršavati vještine

Prvi dan se medicinske sestre i tehničari upoznaju sa smjernicama provođenja reanimacije i vježbaju pokazane postupke po “stanicama”.

* Prva stanica podrazumijeva utvrđivanje stanja svijesti, postojanja vitalnih funkcija, sinhrono izvođenje vanjske masaže srca i ventilacije pacijenta.

* Druga stanica podrazumjeva priključivanje pacijenta na defibrilator, prepoznavanje vitalno ugrožavajućeg poremećaja ritma, priprema pacijenta i defibrilatora za defibrilaciju i skrb za sigurnost svih sudionika prilikom defibrilacije.

* Treća stanica podrazumjeva pripremu pacijenta i pribora za intubaciju, te asistiranje pri intubaciji i nastavak oživljavanja intubiranog pacijenta.

Drugi dan ista grupa upoznaje se s fiziologijom provodnog sustava srca, osnovnim srčanim ritmom, osnovnim poremećajima srčanog ritma, prepoznavanjem simptoma kod pacijenta i kako reagirati na iste do dolaska liječnika.

Provodni srčani sistem

Provodni srčani sistem

Na kraju Tečaja medicinske sestre i tehničari imaju kratku provjeru naučenog znanja na primjerima EKG-a.

U svom daljnjem stručnom usavršavanju medicinske sestre Klinike planiraju nastavak dosadašnjih aktivnosti kroz „Tečaj kardiopulmonalne reanimacije“, te ga proširiti na ispit znanja koji bi se provodio mjesec dana nakon pohađanja Tečaja. Ispit bi se sastojao od dvadesetak teorijskih pitanja i praktičnog timskog zbrinjavanja jednog ugroženog pacijenta. Osim toga, kabinet vještina Klinike je opremljen modelom za postavljanje centralnog venskog puta, te modelom za kateterizaciju mokraćnog mjehura kod žena i muškaraca. Koristeći navedene mogućnosti cilj nam je proširiti edukaciju medicinskih sestara na navedene segmente.