Izvještaj sa 2. regionalnog kongresa radioloških tehnologa u onkologiji

SEETRO_logo-300x115SEETRO – South East Europe Technology in Radiation Oncology

Pripremile: Ljerka Armano, mag.med.techn., Jelena Savanović, dipl.med.techn.

U Zagrebu je od 6. do 8. studenog  2015.g. održan 2.regionalni kongres radioloških tehnologa u onkologiji, a jedna od tema je bila sigurnost bolesnika.

Sigurnost bolesnika i sam bolesnik u središtu imperativ su kvalitetene zdravstvene skrbi i područje od prioritetnog interesa u svim razvijenim zemljama.

untitledPoimanje sigurnosti bolesnika podrazumijeva nastojanja i aktivosti koje se poduzimaju kako bi svi postupci i okruženje u pružanju zdravstvene skrbi osigurali povoljan ishod liječenja.

Osiguravanje sigurne okoline za bolesnika ne bi bilo moguće bez dobrog tima i timskog rada kao jednog od ključnih faktora kad je u pitanju sigurnost bolesnika. Timski rad nezaobilazan je dio dobro organizirane i kvalitetne zdravstvene skrbi. Prema istraživanju više od 50% pogrešaka može se spriječiti kvalitetnim timskim radom i dobrom komunikacijom među profesionalcima koji skrbe za bolesnika. Loša komunikacija i radna neorganizacija jedan su od glavnih uzroka problema i pogrešaka u zdravstvu.

Medicinske sestre i  inženjeri radiološke tehnologije dio su interdisciplinarnog tima u onkologiji koji djeluju partnerski, sa primjerenom komunikacijom i razumijevanjem te sa uvažavanjem specifičnih pristupa i djelovanja svake profesije u timu. Njihovim međusobnim radom i dobrom komunikacijom provodi se liječenje onkološkog bolesnika.

U takvom interdisciplinarnom timu zadovoljstvo bolesnika je veće, prisutna je kontinuirana edukacija među članovim tima, omogućen je stalan pristup informacijama vezanih za bolesnika, razmjena znanja, mišljenja i relevantnih podataka, a sve to kroz dobru suradnju, komunikaciju kao i djelovanje u okviru odgovornosti struke što rezultira većom učinkovitosti zdravstvene skrbi te pozitivnom radnom okolinom.

S Klinike za tumore KBC-a Sestre milosrdnice, prisutvovale su dvije medicinske sestre te medicinska sestra iz KBC Osijek, koje su doprinijele Kongresu aktivnim sudjelovanjem u poster prezentaciji naziva:

  • „Timski rad – preduvjet sigurnosti bolesnika na konkomitantnoj terapiji“, autora: Ljerke Armano, mag.med.techn., Jelene Savanović, dipl.med.techn., Silvije Piškorjanac, mag.med.techn

Sudionici ovog stručnog skupa razmijenili su iskustva i nova saznanja u pristupu onkološkom bolesniku, sklopili su nova poznanstva i ugodno se družili.