Edukativna radionica iz područja palijativne skrbi

Sukladno nacionalnom i gradskom pravnom okviru, pokazateljima iz javnozdravstvenog statističkog ljetopisa grada Zagreba, razvojnoj strategiji grada Zagreba (ZagrebPlan), izdvojeni su prioriteti za javnozdravstvene intervencije u razdoblju za 2020. godinu. Jedan od prioriteta je poboljšanje kapaciteta za kronično liječenje i palijativnu skrb.

U zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač grad Zagreb, palijativna skrb organizirana je na tri razine. Primarna razina (domovi zdravlja, ustanova za zdravstvenu njegu u kući), sekundarna razina (specijalne bolnice), tercijarna razina (klinika, klinička bolnica). Palijativna skrb na primarnoj razini uključuje Domove zdravlja registrirane za djelatnost palijativne skrbi koji od početka 2016. godine mogu ugovarati koordinatora za palijativnu skrb i mobilne palijativne timove.

S ciljem usklađivanja rada svih djelatnika u palijativnoj skrbi u smislu jednake edukacije i podizanja razine svijesti o skrbi za palijativne bolesnike, grad Zagreb pokrenuo je ciklus edukativnih radionica iz područja palijativne skrbi. Radionice su namijenjene djelatnicima zdravstvenih ustanova grada Zagreba te djelatnicima koji su u sustavu palijativne skrbi na području Zagreba i Zagrebačke županije.

Prva radionica održana je 7. veljače 2020. Godine, od 13 do 16 sati, u Tribini grada Zagreba.

Radionicu je pratila medicinska sestra za planirani otpust Klinike za kirurgiju KBC Sestre milosrdnice, Ivana Raković, mag. med. techn., koja samostalno djeluje i na dnevnoj razini planira siguran otpust bolesnika na kućnu skrb ili bilo koji drugi oblik vanbolničke skrbi. Pri zbrinjavanju bolesnika, pruža informacije, educira, koordinira sa palijativnim timovima, socijalnim radnicima, liječnicima i medicinskim sestrama obiteljske medicine.

Predavanja koja su održana:

  1. „Primjena parenteralne terapije u liječenju boli kod palijativnih bolesnika u kućnim uvjetima“, prim. dr. sc. Lidija Fumić Dunkić
  2. „Kompetencije medicinske sestre u primjeni parenteralne terapije u kući bolesnika“, Ljubica Crnošija, bacc. med. techn.
  3. „Arteficijalna nutricija kod palijativnih bolesnika, CVK, da ili ne?“, Antonija Kustura

Tijekom edukativne radionice potaknuta je rasprava, prikazani su slučajevi dobre i pozitivne prakse, ali i poteškoće i izazovi u provođenju palijativne skrbi s kojima se susrećemo. Cilj nam je prikupiti što više informacija o mogućnostima vanbolničkog zbrinjavanja palijativnog bolesnika, kako bismo mogli osigurati najbolju i najsigurniju skrb za palijativne bolesnike.

Izvješće pripremile: Ivana Raković, Elzika Radić