Zdravstvena njega bolesnika s plasiranom freka sondom

Perkutana endoskopska gastrostomija (PEG) etablirana je endoskopska metoda kojom se osigurava postavljanje hranidbene sonde u želudac i gotovo potpuno je zamijenila kiruršku metodu. Tehniku perkutane endoskopske gastrostomije prvi su opisali Gauderer i Ponsky 1979. godine u pedijatrijskoj populaciji. PEG se lako i brzo izvodi, uglavnom unutar 15 do 30 minuta, a bolesnici ga dobro podnose. Najčešće je indiciran u neuroloških (smetnje gutanja, demencija), onkoloških (tumori jednjaka, želuca), traumatiziranih te u psihijatrijskih bolesnika (odbijanje hrane) i u odrasloj i u pedijatrijskoj populaciji. Zahvat se izvodi u prisvjesnoj sedaciji i lokalnoj anesteziji uz profilaktičku primjenu antibiotika prije i poslije zahvata (cefazolin amokscilin/klavulonska kiselina). Dvije su osnovne tehnike postavljanja PEG-a, popularno nazvane prema engleskim terminima: ”pull” (uvođenje katetera povlačenjem) i ”push” (uvođenje katetera guranjem) tehnika. Osnovne su značajke izvođenja obiju tehnika u uvlačenju katetera-sonde kroz usta u jednjak, potom uz prednju stjenku donjeg dijela korpusa ili antruma želuca. Tzv. ”pull” tehnika prva je opisana i originalna je tehnika izvođenja Gauderera i Ponskog. ”Push” tehnika jednostavnija je iz nekoliko razloga: sprječava moguću kontaminaciju PEG-katetera prolaskom kroz usta te je potrebno samo jedno uvođenje endoskopa.

Nakon postavljanja gastrostome prva tri dana potrebno je očistiti područje incizije hidrogen peroksidom i fiziološkom otopinom, zatim oko katetera postaviti gazu, a PEG-kateter ispirati s 50 cm3 vode svaka 4 sata. Kada se stvori gastrokutana fistula, nakon postavljanja PEG-a (5–6 dana) moguće je umjesto PEG-katetera postaviti, kroz stvorenu fistulu, posebno izrađen nastavak (engl. button). Lako se postavlja, estetski je, ne smeta bolesniku te tako značajno utječe na poboljšanje kvalitete života. Osobito je važno postupak i njegove posljedice objasniti i pokazati bolesniku prije zahvata ako je prisvjestan i kontaktibilan ili obitelji s naglaskom na njegu katetera, ali i način prehrane koji slijedi.

Visokokvalitetna skrb koja se želi osigurati za pacijenta zahtijeva multidisciplinarni, timski pristup. Uloga medicinske sestre kao aktivnog člana tima je zahtjevna i zastupljena na svim područjima rada, a ponajprije na području zdravstvene njega s obzirom na to da je ona odgovorna za provođenje istog. Kvalitetnom zdravstvenom njegom smanjuje se učestalost mogućih komplikacija kod osoba s plasiranom Freka sondom te se olakšava sprovođenje same terapije i krajnjeg ishoda liječenja.

Jedan od prioritetnih ciljeva u sestrinskoj skrbi je svakako osiguranje odgovarajuće prehrane za bolesnika, sprječavanje moguće malnutricije, očuvanje snage i energije bolesnika i što veća samostalnost. Kako bi na to mogla djelovati, medicinska sestra treba posjedovati specifična znanja vezana uz enteralnu prehranu putem PEG-a, procjenu nutritivnog statusa i prepoznavanje rizičnih čimbenika. Samo se takvim pristupom može osigurati kvalitetna zdravstvena skrb i njega i osigurati najbolja moguća kvaliteta života kako pojedinca tako i njegove obitelji.

Za detaljniji uvid u rad možete kontaktirati autora na e-mail: m.rasic777@gmail.com.

PowerPoint prezentacija: Zdravstvena njega bolesnika s plasiranom freka sondom.

Autor: Marijo Rašić, bacc. med. techn., Objedinjeni hitni bolnički prijam KBC Sestre milosrdnice