Zbrinjavanje bolesnika s opeklinama

Zbrinjavanje bolesnika s opeklinama

Pripremila: Valentina Štrbac, bacc. med. techn., Zavod za opekline, Klinika za traumatologiju 

Trauma opeklinom jedna je od najtežih fizičkih i psihičkih iskustava. Prilikom nastanka opeklinske ozljede dolazi do patofizioloških promjena koje su vrlo složene te dovode do poremećaja organskih funkcija i teške kliničke slike.

Opeklina je trauma kože, potkožja, sluznica te dubokih struktura nastale djelovanjem patogenih količina topline, kemikalija, elektriciteta ili zračenja na površinu tijela. Težina ozljede ovisi o jačini izložene temperature, odnosno intenzitetu i trajanju kontakta sa uzročnim agensom.

Razlikujemo opekline:

 • prvog stupnja – koje zahvaćaju epidermis, javlja se manja upala, eritem i bol, blijede na dodir
 • drugog stupnja – koje zahvaćaju površinski dermis, prisutni su mjehuri, rana je vlažna i bolna
 • drugog B stupnja – zahvaćaju duboki dermis, crvenkasto – smeđe boje, rana je bolna ali može biti prisutan gubitak osjeta na površinskom sloju
 • trećeg stupnja – zahvaćaju epidermis, dermis, subkutano tkivo, mišić, rana je suha, sjajna, nema bola, dolazi do potpune nekroze kože uzrokovane staničnom smrću
 •  četvrtog stupnja – dolazi do pougljenjenja tkiva, potreban je hitan kirurški tretman.

Površinu zahvaćenu opeklinom izračunavamo pomoću tzv. pravila devetke.

Prioriteti pri zbrinjavanju teško opečenog bolesnika su: uspostava dišnog puta, adekvatnog venskog puta (CVK), te primjena analgezije.

Potrebna tekućina za volumnu nadoknadu u prva 24 sata izračunava se pomoću Parkland formule (4 – 6 ml Ringer laktata x % opečene površine x kg/TT). Polovica od dobivenog iznosa tekućine se daje u prvih 8 sati, a ostatak u sljedećih 16 sati od zadobivene ozljede.

Inhalacijska ozljeda, opeklina lica, vrata, gornjeg dijela toraksa i opekline koje zahvaćaju više od 40% tjelesne površine indikacije su za endotrahealnu intubaciju i mehaničku respiratornu potporu.

Kirurško liječenje opeklina obuhvaća ranu nekrektomiju, te metode presađivanja kože – Mesh graft, Micro – graft, keratinociti, Integra neodermis (kao privremeni pokrov).

Pravilno i pravovremeno provedene terapijsko – preventivne mjere, osobito unutar 48 sati od nastanka opekline, iznimno su važne jer značajno smanjuju i ublažuju komplikacije koje su sastavnica nadolazećeg razvoja sindroma opeklinske bolesti ali i poboljšavaju konačan ishod liječenja.

Opekline oštećuju kožu i potkožno tkivo što dovodi do povećanog gubitka tekućine, infekcije, hipotermije, ožiljaka, smanjenog imuniteta te promjena u funkciji, pojavi i samopercepciji samog pacijenta. Cjelokupan ishod bolesti je teži u slučajevima inhalacijske ozljede u kombinaciji sa opeklinom kože.

Iz toga proizlazi velik broj sestrinskih dijagnoza, dok su osnovni sestrinski prioriteti pri primitku pacijenta s visokim postotkom opeklina sljedeći:

 • održavanje prohodnosti dišnih puteva;
 • uspostavljanje hemodinamske stabilnosti/cirkulacijskog volumena;
 • ublažavanje boli
 • preveniranje komplikacija
 • osiguravanje emocionalne potpore za pacijenta i obitelj.

Sestrinske dijagnoze specifične za opeklinskog bolesnika su:

 • bol
 •  poremećaj u balansu tekućine i elektrolita
 •  poremećaj prohodnosti dišnih puteva
 •  visok  rizik za infekciju
 •  visok rizik za komplikacije dugotrajnog ležanja
 •  poremećaj udobnosti
 •  poremećaj samopercepcije
 •  visok rizik za širenje infekcije
 •  hipotermija
 •  nutricijski deficit
 •  smanjeno podnošenje napora
 •  SMBS – osobna higijena, hranjenje, eliminacija, oblačenje
 •  strah
 •  umor
 •  anksioznost

Medicinske sestre imaju veliku ulogu u cjelokupnom zbrinjavanju opeklinskog bolesnika. Moraju biti dobro educirane, vješte i upoznate sa različitim protokolima koji se primjenjuju prilikom obrade i daljnjeg procesa zdravstvene njege takvog bolesnika.

Idealan pristup bolesniku s opeklinama zahtijeva karakterističan multidisciplinaran tim te blisku suradnju među članovima istog. U centru tog tima je medicinska sestra koja upravlja cjelokupnim procesom njege. Njena uloga tijekom cijelog zbrinjavanja kontinuirano dobiva na važnosti.

Zadaće medicinske sestre koja radi u Zavodu za opekline, njena zapažanja te evaluacije bolesnikovog odgovora na intervencije su presudne kako bi se prevenirale komplikacije i napravile bitne razlike u poboljšanju ishoda liječenja.

Zdravstvena njega bolesnika na opeklinama je zahtjevna i izazovna. Iz toga proizlazi kako jedinstven način provođenja postupaka osigurava isti standard i sigurnost za svakog bolesnika.