XIX. kongres Hrvatske udruge djelatnika hitne medicinske pomoći s međunarodnim sudjelovanjem

selce izvjestaj kbcsm hitna (1)Priredila: Radić Elzika, dipl. med. tech.

Od 15.10.2015 – 18.10.2015. godine, medicinske sestre kirurške poliklinike( Ilić Ana i Miković Darinka), aktivno su sudjelovale na 19. kongresu Hrvatske udruge djelatnika hitne medicinske pomoći u Selcu.

Teme kongresa bile su:

  • Zbrinjavanje hitnih traumatoloških stanja
  • Problematika aktualnog sustava organizacije rada hitne medicinske službe i objedinjenog hitnog bolničkog prijema s tribinom na temu prijedloga osnivanja Ambulanti za akutna stanja pri objedinjenom hitnom prijemu
  • Izabrane teme pedijatrijskih hitnih stanja
  • Tribina- problematika zbrinjavanja bolesnika oboljelih od zaraznih bolesti u hitnoj medicinskoj službi
  • Komunikacijske vještine u timu
  • Unaprjeđenje i očuvanje zdravlja djelatnika hitne medicinske službe
  • Pokazna vježba Vatrogasne postrojbe i hitne medicinske službe

Medicinska sestra Ana Ilić, bacc.med.techn., prezentirala je rad na temu:„Sestrinska skrb pacijenta s traumom abdomena“, autora: Milice Žilić, bacc.med.techn,  Ane Ilić, bacc.med.techn. i Darinke Miković, bacc.med.techn.

Na Kongresu su prezentirane nove i zanimljive teme te prikazi slučajeva iz prakse. Predstavljene su nove smjernice u hitnoj medicinskoj pomoći i trenutni istraživački projekti.

Prikazana je pokazna vježba spašavanja tročlane obitelji iz gorućeg stana od strane vatrogasaca Rovinja i Crkvenice, te HMP Rovinj. Naglasak Kongresa bio je ukazati na tekuću problematiku unutar HMS i svih specijalnosti povezanih sa tom službom a sa svrhom što kvalitetnije skrbi za pacijenta.

U subotu 17. listopada bio je organiziran izlet na otok Krk i grad Vrbnik gdje su svi sudionici u ugodnom okruženju imali priliku razmijeniti iskustva iz prakse, ali i upoznati kolege iz ostalih bolnica Hrvatske.