VII. međunarodni kongres Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju

umsthnUdruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju ima čast pozvati Vas na sudjelovanje na VII. međunarodni kongres Udruge i II. konferenciju Alpe – Dunav – Jadran regionalnog Saveza sestara u neuroznanosti ″Istraživanje u neuroznanosti″, koji će se održati u Opatiji u Grand Hotelu 4 opatijska cvijeta , od 7. do 10. listopada  2015.

Medicinska sestra je zdravstveni radnik koji identificira pacijentove prisutne i potencijalne potrebe i registrira njegova očekivanja koja će biti na pravi način i na vrijeme prepoznata i to prije, za vrijeme i nakon postupaka sestrinske skrbi.

Uočavanje i rješavanje problema rezultira razumijevanjem procesa donošenja odluka i uvjetuje uspješnost odlučivanja. Koncept upravljanja u zdravstvenom sustavu uključuje stalno poboljšanje kvalitete zbrinjavanja pacijenata.

Razvijanje tog koncepta održivo je uz proces procjene, omogućavanje prikladnih intervencija i postizanje cilja.

Sudjelovanje u provođenju zdravstvene zaštite zahtijeva kompetentnu i odgovornu medicinsku sestru na svim razinama zdravstvene zaštite.

Kao i na dosadašnjim Kongresima Udruge i na ovome se očekuje sudjelovanje najvećih stručnjaka u području neuroznanosti iz Evrope i Svijeta. Sudjelovanje kolegica i kolega medicinskih sestara i ostalih zdravstvenih djelatnika iz svih zemalja Regije zasigurno će svojim iskustvima vezano za tematiku istraživanja u profesiji doprinjeti procjeni i projekciji ove tematike.

Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju od 17. – 20. rujna 2017. U Opatiji, organizira 12. kongres Svjetske asocijacije sestara u neuroznanosti i jedan od zadataka je i prikaz rada neuroloških sestara Hrvatske u neuroznanosti.

Iz tog razloga Udruga će tijekom mjeseca ožujka 2015. u Zagrebu, održati  Tečaj II. kategorije na temu “Istraživanje u zbrinjavanju neurološkog bolesnika”.

 CILJ: Usvajanje znanja o postupcima kojima sestre donose kliničke odluke temeljem:

  • interpretacije znanstvenog dokaza;
  • primjene znanstvenog dokaza;
  • procjeni kliničke prakse;
  • provođenja istraživanja.

Uključivanje medicinske sestre u istraživanja u neuroznanosti podrazumijeva posjedovanje znanja koja će omogućiti prakticiranje sestrinstva utemeljenog na dokazima. Medicinska sestra uključena u istraživanja svakako treba imati mogućnost pristupa i poznavati informacijske puteve. Pri svakom ozbiljnom pristupu potrebno je poznavati strategiju traženja informacija.  Informacije pronađene u različitim oblicima literature treba znati selektirati, sažeti i primjeniti. Za vrijeme tečaja jedan od ciljeva je i usvajanje vještina pravilne analize i interpretacije dobivenih rezultata. Sestrinska praksa utemeljena na dokazima podrazumijeva procjenu kako primjeniti dobivene rezultate istraživanja i njihovu implemenaciju u rješavanje problema. Pri donošenju odluke svakako treba uzeti u obzir kliničko iskustvo i  uključiti pacijenta u donošenje odluke.

Pozivamo Vas da se aktivno uključite u rad Kongresa i Konferencije i dostavite lektorirane radove do 01.06.2015. godine, na e-mail adresu: umsthn@umsthn.hr

Svi prihvaćeni radovi bit će objavljeni u Zborniku radova.

Kotizacija za članove Udruge iznosi 1000.00 kn a za sve ostale 1300.00 kn.

Više informacija na Internet stranici – www.umsthn.hr

Zahvaljujući na dosadašnjoj uspješnoj suradnji pozivam Vas na VII. međunarodni kongres Udruge i II. konferenciju Alpe – Dunav – Jadran regionalnog saveza sestara u neuroznanosti  i srdačno pozdravljam!

Lenka Kopačević, dipl.med.techn.

Predsjednica Udruge