Važnost prevencije bolničkih infekcija u nedonoščadi

Pripremila: Ela Vujanić, bacc. med. techn.

Zavod za neonatologiju, nedonoščad i intenzivno liječenje, Klinika za ženske bolesti i porodništvo

Kontakt: ela.vujanic@hotmail.com

SAŽETAK

Uvod: Bolničke su infekcije jedan od najčešćih uzroka morbiditeta i mortaliteta nedonoščadi i one su, prema „Journal of Perinatology,“ posljednje desetljeće u porastu usprkos sve kvalitetnijoj, modernijoj i sveobuhvatnijoj zdravstvenoj skrbi otežavajući uspješnost liječenja i produljujući boravak u bolnici. Najčešći su uzročnici bolničkih infekcija u neonatologiji Staphylococcus aureus, Eschericia coli, Klebsiella i Pseudomonas.

Razrada teme: Nedonoščad jest posebno osjetljiva, prijemčiva na bolničke infekcije zbog nedonošenosti i nerazvijenosti tjelesnog sustava, u prvom redu imunološkog sustava. No razvoju bolničkih infekcija u nedonoščadi doprinosi i nepažnja te nesavjestan rad zdravstvenog osoblja (slobodno možemo reći da su bolničke infekcije dijelom i odraz načina rada zdravstvenog osoblja – prenošenje patogenih mikroorganizama putem ruku s djeteta na dijete). Neki od čimbenika koji, dakle, pogoduju razvoju bolničkih infekcija su opće stanje djeteta, invazivni postupci (koji podrazumijevaju oštećenje, prekid kože i sluznica poput uvođenja intravenoznih kanila, katetera i sl.) te pretjerana upotreba antibiotika. Najvažnije mjere prevencije bolničkih infekcija jesu: cijepljenje, njega kože i sluznice djeteta, izolacija djeteta s infekcijom te osiguran dovoljan broj zaposlenih medicinskih sestara, provođenje standardnih mjera sprječavanja bolničkih infekcija (redovito pranje i dezinfekcija ruku, nošenje zaštitnih rukavica, maski, pregača i kapa) te provođenje standardnih mjera sprječavanja bolničkih infekcija i kod posjetitelja.

Zaključak: Prevencija bolničkih infekcija među nedonoščadi i novorođenčadi jest ključna i svaka medicinska sestra/medicinski tehničar koji rade na takvim mjestima, gdje se liječe oni najmanji i najugroženiji, moraju biti posebno educirani te moraju razumjeti značaj sprječavanja nastanka i prenošenja bolničkih infekcija. Oni u svom svakodnevnom radu moraju provoditi sve smjernice za sprječavanje nastanka bolničkih infekcija što uvjetuje način rada na najvišoj mogućoj razini, a to, naposljetku, dovodi do bržeg i uspješnijeg liječenja djece, ali i smanjuje troškove bolničkog liječenja. Mogli bismo, stoga, reći da je prevencija bolničkih infekcija jeftinija varijanta od liječenja. Mnogo vještina i znanja i, povrh svega, istinski timski rad uvelike će pridonijeti smanjenju i sprječavanju bolničkih infekcijama u jedinicama u kojima se liječi nedonoščad i novorođenčad.

Literatura:

  1. Gomella, Tricia Lacy. (2013) Neonatology: Management, Procedures, On – Call Problems, Diseases and Drugs, Seventh Edition. USA: McGraw – Hill Education.
  2. Caserta, Mary T. Nenonatal Hospital – Acquired Infection. University od Rochester School of Medicine; Golisano Children’s Hospital at Strong, University of Rochester Medical Center. Dostupno na: http://www.msdmanuals.com/professional/pediatrics/infections-in-neonates/neonatal-hospital-acquired-infection. [20. veljače 2017.]

Izvor slika:

  1. Slika 1. Zaštitna odjeća. Izvor slike: www.bw.edu.
  2. Slika 2. Nedonošče. Izvor slike: www.cbsnews.com