Uloga medicinske sestre u jedinici za intenzivnu kardijalnu skrb

naslovna koronarna kbcsmMartina Kralj, Mira Pavličić, Renata Čosić, Tamara Kos, Katarina Arbanas. KBC Sestre milosrdnice, Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za kardiologiju.

Ključne riječi: jedinica za intenzivnu kardijalnu skrb, medicinska tehnologija, bolesnik, uloga medicinske sestre.

Citation: Cardiol Croat. 2014;9(9-10):472.

Uloga medicinske sestre je da uspostavi ravnotežu između tehnike i humanosti odnosno da unese humanost u ophođenju s pacijentom, jer niti jedan aparat bez obzira na tehnološki napredak neće zamijeniti brižnost i suosjećajnost medicinske sestre.

Osobine i vještine medicinske sestre važna su spona između pacijenata i liječnika te je njena uloga veoma važna.

Svakodnevni rutinski poslovi, ali i iznenadne specifične situacije, kao i teški uvjeti rada medicinsku sestru mogu znatno psihofizički iscrpiti. Stoga je važno da medicinske sestre pronađu model kako se učinkovito nositi sa stresom i težinom radnih uvijeta. Viša razina obrazovanja i cjeloživotno učenje doprinose pronalasku novih strategija koje olakšavaju rad u jedinici za intenzivnu kardijalnu skrb. Kvalitete koje daju na važnosti medicinskoj sestri su komunikacijske vještine, emocionalna stabilnost, empatija, fleksibilnost, međuljudske vještine, fizička izdržljivost, poštovanje, znanje i niz drugih. Niz invazivnih i neinvazivnih pretraga koje se provode u jedinicama za intenzivnu kardijalnu skrb zahtijevaju specifična znanja, hrabrost i organizacijske vještine medicinske sestre. Uloga je model ponašanja kojeg medicinska sestra stječe ili prihvaća zbog utjecaja ili očekivanja okoline.