Udruga medicinskih sestara i tehničara neurokirurgije Hrvatske (UMSTNKH)

UMSTNKH, engleski naziv Croatian Neurosurgery Nurses Association (CNNA) osnovana je uz inicijativu prof. dr. sc. Krešimira Rotima, 6. listopada 2010. godine na Klinici za neurokirurgiju KBC – a Sestre milosrdnice.

Cilj rada Udruge je trajno i stručno usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u pružanju zdravstvene skrbi iz područja neurokirurgije, kako bi neurokirurški pacijenti dobili potpunu skrb i potrebnu zdravstvenu njegu.

UMSTNKH od  2015. godine djeluje unutar Udruge neurokirurga jugoistočne Europe (SeENS) s ciljem organizacije međunarodnog trajnog usavršavanja medicinskih sestara i tehničara iz područja neurokirurgije. 2016. godine je osnovana Sekcija neurokirurških medicinskih sestara i tehničara unutar SeENS-a, u kojoj su aktivni članovi osim Udruge medicinskih sestara i tehničara neurokirurgije Hrvatske, i neurokirurške medicinske sestre i tehničari iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Rumunjske i Makedonije.

Udruga medicinskih sestara i tehničara neurokirurgije Hrvatske aktivno surađuje s drugim stručnim udrugama iz Hrvatske, u vidu organizacije kongresa, simpozija, tečajeva trajne edukacije i javnozdravstvenih akcija te održavanja Tjedna sestrinstva.

Od osnutka Udruge pa do danas, izdano je nekoliko knjiga o radu medicinski sestara i tehničara s neurokirurškim pacijentima. Tu su i brojni edukativni materijalli namijenjeni neurokirurškim pacijentima (koji su dostupni za preuzimanje):

Osim toga, svakodnevno su objavljivani stručni radovi, kako u našim, tako i u stranim časopisima s međunarodnim priznanjem. Ključni uspjeh Udruge je kontinuirani interes članova za održavanjem trajnog usavršavanja u području neurokirurškog sestrinstva s ciljem što boljeg pružanja skrbi neurokirurškim bolesnicima. Također, veliki uspjeh je i činjenica da je UMSTNKHS prepoznata kako u stručnoj sestrinskoj javnosti, tako i među neurokirurškim bolesnicima. Komentari, pohvale i zahvalnost za edukacije i akcije koje provode njezini članovi su motivacija za daljnjim napretkom Udruge. Broj članova Udruge u posljednjih pet godina se udvostručio, što je rezultat ulaganja u zajedničku komunikaciju, kako u Hrvatskoj tako i izvan granica.

 Svaki dan novi na je izazov, kako u našoj Udruzi tako i u radu s neurokirurškim pacijentima.

Pripremili: Mateo Kosier, bacc. med. techn., Vanja Ramljak, bacc. med. techn.