Trening obnove znanja i vještina iz trijaže u odjelu hitne medicine

Pripremile: Ančica Sikirić, medicinska sestra i Antonija Jagatić, medicinska sestra

Opća bolnica Karlovac i Hrvatska sestrinsko društvo hitne medicine u suradnji sa Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu ( HZHM), organizirali su 09. prosinca 2016. godine trening obnove znanja i vještina naziva: „Trijaža u odjelu hitne medicine“.

Danas se kao alat za određivanje stupnja hitnosti koristi Australo-azijska trijažna ljestvica, a trijažni postupak pacijenta provodi educirana medicinska sestra- tehničar. Cilj ovakvih treninga je podizanje kvalitete i ujednačavanje provođenja trijaže na cijelom području Republike Hrvatske.

Trening je bio namijenjenu liječnicima i medicinskim sestrama/tehničarima, a vodili su ga licencirani nacionalni instruktori trijaže Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, sukladno standardu osnovne edukacije za radnike koji provode trijažu u odjelima hitne medicine. Tijekom treninga vježbale su se komunikacijske vještine trijažne sestre, trijaža u trudnoći, pedijatriji i trijaža u masovnim nesrećama. Nakon teorijske edukacije provedene su praktične vježbe i provjera znanja polaznika treninga.

Iz Centra za hitni prijem KBC Sestre milosrdnice sudjelovali su: Zvjezdana Ramljak, bacc.med.techn., Marijana Jurčić, med. sestra, Ana Karas, med.sestra, Ančica Sikirić, med. sestra, Antonija Jagatić, med.sestra.