tumori kože

Sudjelovanje na 20. sajmu zdravlja

Vinkovci, travanj 2016.

Tekst pripremile: Anamarija Tvorić, bacc.med.techn. i Ivana Marković, bacc.med.techn.

Dana 15. i 16. travnja 2016. godine djelatnici Klinike za kožne i spolne bolesti KBC Sestre milosrdnice sudjelovali su u javnozdravstvenoj akciji koja je održana u sklopu 20. Sajma zdravlja u Vinkovcima, u organizaciji Grada Zagreba i udruge „Zdravi pod suncem“. Na sajmu su provođeni besplatni pregledi kože i madeža s ciljem ranog otkrivanja melanoma i drugih oblika raka kože. Posjetitelje sajma se educiralo o važnosti zaštite kože od sunca, kao i o samokontroli kože. U kampanji su sudjelovale medicinske sestre: Anamarija Tvorić, i Ivana Marković, a preglede su obavljali specijalisti dermatovenerolgije: dr. Sanja Poduje, dr.sc. Marija Buljan i dr. Sanja Špoljar.

Continue reading