rehabilitacija

Rehabilitacija bolesnika nakon akutnog infarkta miokarda

Pripremila: Tajana Miklin, bacc.med.techn (Centar za hitni prijem) Kontakt: e-mail: t.miklin92@gmail.com

Cilj ovog rada je prikaz najnovijih spoznaja o učincima mjera i postupaka kardiološke rehabilitacije u kliničkoj praksi u bolesnika s preboljelim AIM-om s naglaskom na zdravstvenu njegu ovih bolesnika.

Bolesti kardiovaskularnog sustava su vodeći uzrok smrtnosti u svijetu kod osoba srednje i starije životne dobi diljem svijeta. Najnoviji podaci za Republiku Hrvatsku ukazuju da 48,3% svih smrtnih slučajeva uzrokovano bolestima srca i krvnih žila, od čega većinu čine ishemijske bolesti srca i cerebrovaskularne bolesti.1

Continue reading

Edukacijsko-rekreacijski kamp za djecu i adolescente s epilepsijom

Selce

Pripremila: Dobrila Pleško, bacc.med.techn.

Hrvatska udruga za epilepsiju i Neuropedijatrijski odjel Klinike za Pedijatriju KBC Sestre milosrdnice organizirali su i održali četvrti Edukacijsko-rekreacijski kamp za djecu i adolescente s epilepsijom u Selcu od  1. do 8. srpnja 2013. godine.

Continue reading