poremećak hranjenja

Poremećaji hranjenja – razumijevanje svog ponašanja u odnosu na druge

www.elle-magazine.comPripremila: Maja Crnković, pedijatrijski psiholog u superviziji za kognitivno-bihevioralnog terapeuta, doktorand Medicinskog fakulteta u Zagrebu na temu poremećaja hranjenja.

Na Klinici za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice pokrenuo se ciklus stručnih predavanja i suportivne grupe „Poremećaji hranjenja – razumijevanje svog ponašanja u odnosu na druge“ za medicinsko osoblje gastroenterološkog tima Klinike.

Continue reading