ovisnosti

Sestrinska praksa u radu s ovisnicima o drogama na Klinici za psihijatriju KBCSM u Zagrebu

Izvor: addicthelp.org

Izvor: addicthelp.org

Pripremila: Ljiljana De Lai, bacc.med.techn.

Ovisnost o drogama je kronična recidivirajuća progresivna bolest i zbog posljedica koje ostavlja u zajednici, ozbiljan je javnozdravstveni problem.

Posljedice bolesti ovisnosti odražavaju se na ovisniku, njegovoj obitelji ali i na zdravoj populaciji obzirom na stil života ovisnika koji često uključuje kriminal, prostituciju, preprodaju droga, širenje zaraznih bolesti i slično. [A.G.]

Continue reading