opatija

Izviješće s Konferencije medicinskih sestara: „Izazovi zdravstvenih profesija u novoj epohi“

sestrinstvo-kbcsm-zvo-konferencija-opatija-2016-300x242[1]

Pripremila: Željka Benceković, dipl.med.techn

Od 28. do 29.04.2016.godine u Opatiji se održavala 15. međunarodna konferencija medicinskih sestara i tehničara i 1. međunarodna konferencija zdravstvenih profesija, naziva: “Izazovi zdravstvenih profesija u novoj epohi“.

Continue reading

15. međunarodna konferencija Zdravstvenog Veleučilišta Zagreb

sestrinstvo kbcsm zvo konferencija opatija 2016Zdravstveno veleučilište u Zagrebu organizira 15. međunarodnu konferenciju medicinskih sestara i 1. međunarodnu konferenciju zdravstvenih profesija koje će se održati od 28. – 29. travnja 2016. godine u Grand hotelu „Adriatic“ u Opatiji pod nazivom „Izazovi zdravstvenih profesija u novoj epohi“.

Continue reading

Medicinske sestre KBC Sestre milosrdnice na 5. Kongresu HUMS-a s međunarodnim sudjelovanjem

kbcsm izvjesce opatija hums 2015 (9)Pripremila: Željka Benceković, dipl.med.techn.

U Opatiji se od 09. do  11. listopada 2015.g. održavao 5. Kongres Hrvatske udruge medicinskih sestara, pod sloganom:  „Sestrinstvo bez granica!“.  U okviru Kongresa održan je i sastanak predstavnika udruga medicinskih sestara  zemalja srednje, južne i jugoistočne Europe.

Continue reading

Izvješće s 11. kongresa Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju s međunarodnim sudjelovanjem

kbcsm-izvjestaj-opatija-digestivna-kirurgija featuredPripremila: Elzika Radić, dipl.med.techn.

Od 13. do 16. svibnja 2015.g. u Opatiji se održavao 11. kongres  Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju s međunarodnim sudjelovanjem.  Dana 15. svibnja 2015.g. održan je St. Mark’s Day kojem su prisustvovali  stručnjaci uglednog britanskog i međunarodnog referalnog centra za bolesti crijeva, St Mark’s Hospital iz Londona. Zajedno sa domaćim stručnjacima predstavili su  nove spoznaje i dostignuća na području digestivne kirurgije.

Continue reading