medicinska sestra

Medicinska sestra i onkološki bolesnici

sestrinstvo kbcsm medicinska sestra i onkoloski bolesnik (1)Pripremile: Matea Trivić, dipl.med.techn., Zrinka Martinnović, bacc.med.techn., Ksenija Stanić, dipl.med.techn.

Medicinske sestre u onkologiji preko raznih edukativnih i savjetodavnih aktivnosti pomažu u podizanju razine zdravstvene svijesti, volje i znanja o mogućim čimbenicima nastanka malignih bolesti, usvajanju zdravih stilova življenja, potrebi redovite samokontrole zdravlja, potrebi redovitog medicinskog nadzora.

Continue reading

Kolegij medicinskih sestara i srodnih profesija KBCSM u Zagrebu

kbcsm kolegijU KBC Sestre milosrdnice se svaki tjedan, zbog poticanja suradnje, timskog rada i dobre komunikacije, održava stručni kolegij medicinskih sestara i srodnih profesija. Kolegij saziva i vodi glavna sestra KBC Sestre milosrdnice, a prisustvuju mu sve glavne sestre klinika i predstavnici  srodnih profesija s kojima one blisko surađuju u svakodnevnom radu. [Ž.B.]

Continue reading