kirurgija

Edukacija o enterostomalnoj terapiji

Pripremila: Benčić Ivanka, bacc.med.techn.

Klinika za kirurgiju KBC Sestre milosrdnice intenzivno provodi i razvija čitav niz operacijskih procedura koje ulaze u sam vrh abdominalne kirurgije. To zahtjeva vrhunsko znanje i vještine medicinskih sestra  kako bi svojim pacijentima osigurale najbolju razinu kvalitete zdravstvene njege tijekom hospitalizacije. Osim toga važno je i da im se omogući brži oporavak, ali i kvalitetna skrb i njega nakon otpusta.

Continue reading

Izviješće s 12. kongresa Europskog vijeća enterostomalne terapije (ECET), 2013, Pariz

ECET2013 posterPripremila: Ida Subašić,bacc.med.techn.

European Council of Enterostomal Therapy (ECET) je profesionalna organizacija zdravstvenih djelatnika specijaliziranih za njegu stome. Njezine temeljne vrijednosti su usmjerene poštovanju, integritetu, holističkom pristupu pacijentu i unapređenju istraživanja i dokaza.

Continue reading

Predstavljamo sestrinstvo Klinike za neurokirurgiju

kbcsm klinika za neurokirurgijuNeurokirurško sestrinstvo je grana kirurškog sestrinstva čiji svakodnevni poslovi uključuju menadžment boli, skrb o ranama, edukaciju bolesnika i obitelji, poznavanje dijagnostike, dokumentaciju, procjenu skrbi za bolesnika, istraživanje, interdisciplinarni timski rad itd.  Uz veliki tehnološki napredak u bolničkoj zdravstvenoj skrbi, za neurokiruršku medicinsku sestru je presudno ostati „up-to-date“ s najnovijim promjenama i dostignućima.

Continue reading