katarakta

Izvještaj sa 6. simpozija Društva oftalmoloških medicinskih sestara/tehničara

2Priredila: Josipa Grgec, bacc. med. techn.; Klinika za očne bolesti, KBC Sestre Milosrdnice

6. simpozij Društva oftalmoloških medicinskih sestara/ tehničara s međunarodnim sudjelovanjem, u organizaciji Društva oftalmoloških medicinskih sestara/ tehničara i Hrvatske udruge medicinskih sestara, održan je od 04. do 07. rujna 2014. godine u Edukacijsko-rehabilitacijskom kampu u Premanturi (Istra).

Continue reading