izvjestaj

Izvještaj s 5. kongresa Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara

0Pripremila: Božica Leško, bacc.med.techn.; Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za kardiologiju, KBC Sestre milosrdnice

U Zagrebu, u hotelu Westin, je od  06. do 09.11.2014. godine održan 5. kongres Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara/tehničara (HUKMS-a) s međunarodnim sudjelovanjem.

Continue reading

Uloga medicinske sestre u jedinici za intenzivnu kardijalnu skrb

naslovna koronarna kbcsmMartina Kralj, Mira Pavličić, Renata Čosić, Tamara Kos, Katarina Arbanas. KBC Sestre milosrdnice, Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za kardiologiju.

Ključne riječi: jedinica za intenzivnu kardijalnu skrb, medicinska tehnologija, bolesnik, uloga medicinske sestre.

Citation: Cardiol Croat. 2014;9(9-10):472.

Uloga medicinske sestre je da uspostavi ravnotežu između tehnike i humanosti odnosno da unese humanost u ophođenju s pacijentom, jer niti jedan aparat bez obzira na tehnološki napredak neće zamijeniti brižnost i suosjećajnost medicinske sestre.

Continue reading

Pravodobnom edukacijom pacijenata do smanjenja mogućih komplikacija kod primjene antikoagulantnih lijekova

PRP-imageBožica Leško, Lidija Ban. KBC Sestre milosrdnice, Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za kardiologiju.

Ključne riječi: antikoagulacijska terapija, edukacija bolesnika.

Citation: Cardiol Croat. 2014;9(9-10):490.

Antikoagulantni lijekovi smanjuju mogućnost stvaranje krvnih ugrušaka u krvnim žilama i srcu. Osobito su važni u prevenciji i liječenju venske tromboze, plućne embolije, srčanih aritmija, nakon infarkta miokarda te nakon zamjene srčanih zalistaka. Antikoagulantno liječenje može imati značajne nuspojave te je nužno njegovo nadziranje. Rezultat mjerenja se izražava kao INR (engl. International Normalized Ratio-međunarodni omjer normalizacije). Za većinu je pacijenata ciljana vrijednost INR-a između 2,0 i 3,0. Kada je INR manji od 2,0 povećava se rizik stvaranja ugrušaka, a kada je veći od 3,0 povećava se rizik od krvarenja.

Continue reading

Planiranje zdravstvene njege bolesnika s akutnim koronarnim sindromom

naslovna koronarna 2 kbcsmMihaela Horvat, Ivana Kuserbanj, Renata Brezak, Mihaela Ipša, Ana Kelava. KBC Sestre milosrdnice, Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za kardiologiju.

Ključne riječi: akutni koronarni sindrom, koronarna intenzivna skrb, planiranje zdravstvene njege.

Citation: Cardiol Croat. 2014;9(9-10):473.

Kardiovaskularne bolesti su prioritetni zdravstveni problem, globalna epidemija, vodeći uzrok smrtnosti i invalidnosti u svijetu. Vodeći su uzrok smrti u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je incidencija u stalnom porastu. Ukupni mortalitet kod akutnog infarkta miokarda (AIM) je 30%.

Continue reading

Komplikacije elektrofizioloških intervencija

naslovna elektrofiziologija srca kbcsmIvica Benko, Gordana Hursa, Gorana Spitek. KBC Sestre milosrdnice, Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za kardiologiju.

Ključne riječi: kateterska radiofrekventna ablacija, komplikacije, medicinska sestra.

Citation: Cardiol Croat. 2014;9(9-10):475.

Kada se govori u liječenju aritmija u današnje vrijeme, za većinu srčanih aritmija, terapija antiaritmicima nije potpuno učinkovita, u smislu trajne supresije aritmije. Pri tome uporaba ovih lijekova povezana je s brojnim neugodnim i ozbiljnim nuspojavama. Upravo iz tog razloga invazivno liječenje aritmija pomoću kateterske radiofrekventne (RF) ablacije, zauzima sve veću ulogu u liječenju tahikardnih poremećaja srčanog ritma.

Continue reading

Izvještaj sa 6. simpozija Društva oftalmoloških medicinskih sestara/tehničara

2Priredila: Josipa Grgec, bacc. med. techn.; Klinika za očne bolesti, KBC Sestre Milosrdnice

6. simpozij Društva oftalmoloških medicinskih sestara/ tehničara s međunarodnim sudjelovanjem, u organizaciji Društva oftalmoloških medicinskih sestara/ tehničara i Hrvatske udruge medicinskih sestara, održan je od 04. do 07. rujna 2014. godine u Edukacijsko-rehabilitacijskom kampu u Premanturi (Istra).

Continue reading

Croatia HPH Seminar 2014 „Health Promoting Hospitals & Health Sesvices: Improving health gain for patients, staff and community in Croatia“

croatia hph seminar 2014 sestrinstvo kbcsm naslovnaPripremila: Željka Benceković., dipl.med.techn.

Početkom lipnja, u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , održan je trodnevni seminar. Seminar je organiziran kao rezultat suradnje Međunarodne mreže bolnica koje promiču zdravlje Svjetske zdravstvene organizacije (The International Health Promoting Hospitals Network/ WHO HPH) i  Zdravstvene mreže zemalja jugoistočne Europe (South-eastern Europe Health Network/SEEHN)  na kojem su prisustvovali predstavnici različitih hrvatskih bolnica.

Continue reading

Izvještaj sa 6. tečaja usavršavanja medicinskih sestara u pedijatriji: “Sekundarna prevencija u pedijatriji”

1Pripremila: Kristina Kužnik, bacc.med.techn., Klinika za pedijatriju KBCSM

U organizaciji Medicinskog fakulteta  Sveučilišta J. J. Strossmayer  u Osijeku  i Opće  bolnice Dr. Josip Benčević Slavonski Brod  od 21 do 23. ožujka 2014. godine  u Slavonskom Brodu održan je 11. Poslijediplomski tečaj trajnog medicinskog usavršavanja I. kategorije za liječnike i 6. Tečaj trajnog usavršavanja medicinskih sestara u pedijatriji naziva „Sekundarna prevencija u pedijatriji”.

Continue reading