inzulinska pumpa

Kvaliteta života djeteta sa inzulinskom pumpom

kvaliteta života djeteta na inzulinskoj pumpi kbcsm3Pripremila: Danijela Nožinić, bacc.med.techn; Zavod za pulmologiju, alergologiju, endokrinologiju i dijabetes; Klinika za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice

Šećerna bolest je jedna od najčešćih kroničnih bolesti u djece. Nažalost, broj oboljele djece svake godine sve više raste, a pogrešno ili nedovoljno liječenje može dovesti do smetnji u psihičkom i fizičkom razvoju djeteta.

Continue reading