intervencijska radiologija

South East Europe Technology in Radiation Oncology

kbcsm embolizacija moždanih arteriovenskih malformacijaPripremio: Josip Mamić, bacc.radiol.techn.

Inženjeri medicinske radiologije Klinickog zavoda za dijagnosticku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice prezentirali su dva plakata na kongresu SEETRO 2015. (South East Europe Technology in Radiation Oncology) u Zgrebu 6.-8. studenoga 2015.g. u organizaciji Hrvatskog drustva inzenjera medicinske radiologije. Teme plakata su “Embolizacija mozdanih arterijsko venskih malformacija” i  “MR enterografija”. Plakate i detalje mozete pogledati u privitku.

Continue reading

1. konferncija medicinskih sestara, tehničara intervencijske radiologije i radioloških tehnologa

kbcsm 1 konferencija radiologija 2015 featured1. konferencije medicinskih sestara/tehničara i radioloških tehnologa koja će se održati 18. travnja 2015. godine u Trakošćanu u sklopu 10. susreta intervencijskih radiologa Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem.

Opširnije…