hukms

Izvještaj s 5. kongresa Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara

0Pripremila: Božica Leško, bacc.med.techn.; Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za kardiologiju, KBC Sestre milosrdnice

U Zagrebu, u hotelu Westin, je od  06. do 09.11.2014. godine održan 5. kongres Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara/tehničara (HUKMS-a) s međunarodnim sudjelovanjem.

Continue reading