enterostomalna terapija

Enterostomalna terapija bez granica

1 (8) Pripremili: Radić Elzika, dipl. med. techn., Gašparić Ivanka, bacc. med. techn.

U hotelu Trakošćan se od 21.04.2016. godine do 23.04.2016.godine, održavao stručni skup na temu: „Enterostomalna terapija bez granica“, u organizaciji Društva medicinskih sestara i tehničara digestivne kirurgije (DMSTDK).

Continue reading

Edukacija o enterostomalnoj terapiji

Pripremila: Benčić Ivanka, bacc.med.techn.

Klinika za kirurgiju KBC Sestre milosrdnice intenzivno provodi i razvija čitav niz operacijskih procedura koje ulaze u sam vrh abdominalne kirurgije. To zahtjeva vrhunsko znanje i vještine medicinskih sestra  kako bi svojim pacijentima osigurale najbolju razinu kvalitete zdravstvene njege tijekom hospitalizacije. Osim toga važno je i da im se omogući brži oporavak, ali i kvalitetna skrb i njega nakon otpusta.

Continue reading