endoskopija

Izviješće s 14. Stručnog skupa Udruge medicinskih sestara i tehničara u gastroenterologiji i endoskopiji Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem

kirurgija sibenikPripremila: Milica Žilić, bacc.med.techn.

Od 19.04.2013.-21.04.2013. godine u Šibeniku, održan je 14. Stručni skup medicinskih sestara i tehničara u gastroenterologiji i endoskopiji s međunarodnim sudjelovanjem. I ove kao i svih dosadašnjih godina stručni skup je održan uz visoku stručnu organiziranost i sudjelovanje velikog broja medicinskih sestara i tehničara iz cijele Hrvatske.

Continue reading