e-njega

Sestrinska dokumentacija klinike za neurokirurgiju

kbcsm klinika za neurokirurgijuPripremile: Mirjana Oršić, bacc. med. techn., Biljana Kurtović, mag. med.techn.

Sestrinska dokumentacija podrazumijeva dokumentiranje procesa zdravstvene njege u svim njegovim fazama, počevši od utvrđivanja potreba za zdravstvenom njegom, planiranja, pružanja te vrednovanja pružene zdravstvene njege.

Continue reading