digestivna kirurgija

Izvješće s 11. kongresa Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju s međunarodnim sudjelovanjem

kbcsm-izvjestaj-opatija-digestivna-kirurgija featuredPripremila: Elzika Radić, dipl.med.techn.

Od 13. do 16. svibnja 2015.g. u Opatiji se održavao 11. kongres  Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju s međunarodnim sudjelovanjem.  Dana 15. svibnja 2015.g. održan je St. Mark’s Day kojem su prisustvovali  stručnjaci uglednog britanskog i međunarodnog referalnog centra za bolesti crijeva, St Mark’s Hospital iz Londona. Zajedno sa domaćim stručnjacima predstavili su  nove spoznaje i dostignuća na području digestivne kirurgije.

Continue reading