dekubitus

Izvješće s tečaja II kategorije za medicinske sestre i tehničare: „Multidisciplinarni postupak prevencije i skrbi dekubitalnog oštećenja“

Pripremila: Željka Benceković, dipl.med.techn.

Dana 29.09.2016.g. održan je multidisciplinarni tečaj namijenjen medicinskim sestrama i tehničarima naziva: „Multidisciplinarni postupak prevencije i skrbi dekubitalnog oštećenja“. Ovo je jedan od niza tečajeva koje organizira Ured za kvalitetu KBC Sestre milosrdnice, a cilj ovog je unaprjeđenje kvalitete zbrinjavanja pacijenata u prevenciji i zbrinjavanju dekubitalnog oštećenja.

Continue reading

TEČAJ II kategorije za medicinske sestre i tehničare „Multidisciplinarni postupak prevencije i skrbi dekubitalnog oštećenja“

sllika tečajPoštovani,

dana 29. rujna 2016.g. u Multimedijskom centru KBC Sestre milosrdnice, održati će se tečaj za medicinske sestre/tehničare naziva: “Multidisciplinarni postupak prevencije i skrbi dekubitalnog oštećenja”

Continue reading

Obilježavanje Svjetskog Dana prevencije dekubitusa u KBC Sestre milosrdnice

obiljezavanje svjetskog dana dekubitusa kbcsm (4)Pripremila: Željka Benceković, dipl. med. techn.

Dana 26.studenog 2015. godine Društvo za kvalitetu Hrvatske udruge medicinskih sestara u suradnji s KBC Sestre milosrdnice organiziralo je obilježavanje Međunarodnog dana dekubitusa. Osim u KBC Sestre milosrdnice, ove godine Društvo za kvalitetu HUMS-a, obilježavanje  Svjetskog Dana prevencije dekubitusa, organiziralo je i u suradnji s OB Dr. Ivo Pedišić u Sisku.

Continue reading

Stručni skup povodom obilježavanja Svjetskog dana prevencije dekubitusa

STOP DEKUBITUS 2015.-plakatDruštvo za kvalitetu Hrvatske udruge medicinskih sestara već treću godinu zaredom u studenom 2015. planira organizirati obilježavanje Međunarodnog dana dekubitusa. Kako je dekubitalni ulkus jedan od pokazatelja sigurnosti pacijenata bez obzira radi li se o bolničkoj ili izvanbolničkoj skrbi, tako naše Društvo u svome dosadašnjem radu nastoji organiziranjem stručnih događanja utjecati na svijest medicinskih sestara, kao i ostalih sudionika pruţanja zdravstvene usluge na poticanje mjera prevencije nastanka dekubitalnog ulkusa i potrebnoj edukaciji, kao i većem uključivanju samih pacijenata i njihovih obitelji u isto.

Continue reading