CroRhythm

CroRhythm 2016 – 1. sastanak kardioloških medicinskih sestara o aritmijama i elektrostimulaciji srca

CroRhythm 2016Radna skupina za aritmije i elektrostimulaciju srca Hrvatskog kardiološkog društva dana 29. i 30. travnja 2016. godine u Opatiji organizirati će 17. simpozij o aritmijama i elektrostimulaciji srca s međunarodnim sudjelovanjem – CroRhythm 2016.

Continue reading