bolesti oka

Doprinos razvoju sestrinstva KBC Sestre milosrdnice

kbcsm pristup i zbrinjavanje bolesnika s poremecajima vida i bolestima okaPripremila: Biserka Režek, dipl.med.techn.

Dana 26. Lipnja 2015.godine Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih donosi odluku kojom se odobrava upotreba priručnika naziva: „Pristup i zbrinjavanje bolesnika s poremećajima vida i bolestima oka“, kao pomoćnog nastavnog sredstva. S obzirom da je uvršten na popis pomoćnih nastavnih sredstava može se koristiti za nastavne predmete Zdravstvene njege  u programu strukovnog obrazovanja medicinskih sestara/tehničara opće njege.

Continue reading