2014

Izvještaj sa X. kongresa Pedijatrijskog društva HUMS-a

10 kongres pedijatrijsko drustvo kbcsmPripremila: Kristina Kužnik, bacc.med.techn; i Jospia Čorić, bacc.med.techn; Klinika za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice

Od 16. do 19. listopada u Dubrovniku  je održan  X. kongres Pedijatrijskog društva HUMS-a zajedno s XI. kongresom Hrvatskog pedijatrijskog društva čime se nastavlja duga tradicija zajedničkog sudjelovanja liječnika i medicinskih sestara u kreiranju bolje zdravstvene skrbi o zdravlju djece. Skup je održan pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Ive Josipovića.

Continue reading