Svjetski dan higijene ruku

Pripremile: Tomislava Barbir mag. med. techn, Ivona Bete, dipl. med. techn;

Odjel za sprječavanje i kontrolu bolničkih infekcija

Preuzeto sa: http://www.unicef.org/malaysia/support_10522.html

Povodom obilježavanja Svjetskog dana higijene ruku, 5. svibnja, Klinički zavod za kliničku i molekularnu mikrobiologiju KBC Zagreb, Referentni centar za bolničke infekcije Ministarstva zdravlja koji djeluje u sklopu ovog Zavoda, Hrvatski liječnički zbor i Hrvatsko društvo za kliničku mikrobiologiju organizirali su 6. hrvatski simpozij o infekcijama povezanim sa zdravstvenom skrbi.

Teme Simpozija obuhvatile su različitu problematiku infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi. Odnosile su se na:

  • ulogu tima za bolničke infekcije u praćenju pojavnosti višestruko otpornih mikroorganizama u zdravstvenim ustanovama,
  • svakodnevne problemima s kojima se zajedno susrećemo u obuzdavanju endemija i/ili epidemija s Acinetobacter baumannii i Clostridium difficile, do
  • praćenja suradljivosti s higijenom ruku i važnosti pravilne higijene ruku kod profesionalnih rizika zdravstvenih djelatnika.

Cilj Simpozija bio je prepoznavanje ključnih elemenata koji moraju biti ugrađeni u svakodnevni rad svih djelatnika u zdravstvu i poticaj na povezivanje stručnjaka i razmjenu informacija kroz neposrednu komunikaciju.

Podsjetimo se, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila je 5. svibanj Svjetskim danom higijene ruku u zdravstvenim ustanovama, te pokrenula međunarodnu kampanju pod nazivom “Sačuvajte živote – operite ruke”. Kampanja predstavlja značajan dio stalne edukacije zdravstvenih radnika, posvećene poboljšanju i održavanju higijene ruku na pravi način i u pravo vrijeme, kako bi se na smanjio broj bolničkih infekcija u zdravstvenim ustanovama, uz uštedu vremena zdravstvenih djelatnika i smanjenje štetnih utjecaja na kožu ruku. U okviru ove kampanje u svijetu se organizira velik broj raznovrsnih događaja, namijenjenih zdravstvenim djelatnicima, bolesnicima i široj javnosti, kojima se ukazuje na važnost ove teme i predstavljaju pravilni načini prevencije bolničkih infekcija.

Svake godine kampanja postavlja primarne ciljeve. Ove godine u središtu je kampanje poboljšanje higijene ruku u kirurškim djelatnostima i sigurnost kirurškog bolesnika.

Preuzeto sa: http://www.who.int/gpsc/5may/EN_PSP_GPSC1_5May_2016/en/

Unatoč svim napredcima u kirurškim postupcima koji su ih učinili sigurnijima (operacijska tehnika, antimikrobna profilaksa, bolje razumijevanje patogeneze poslijeoperacijskih infekcija) infekcije kirurškog reza (SSI-surgical  site  infections) i dalje su važan uzrok morbiditeta i mortaliteta diljem svijeta. Procjenjuje se da svaki bolesnik koji oboli od ove infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi ostaje otprilike 7-10 dodatnih dana u bolnici, te da ima 2-11 puta veći rizik od smrti u usporedbi s bolesnicima koji nisu oboljeli.

Budući da ove infekcije još uvijek čine oko 15% svih bolničkih infekcija, Svjetska zdravstvena organizacija je prepoznala važnost njihovog sprječavanja, a jedna od najvažnijih mjera je pravilna higijena ruku u cjelokupnom procesu kirurškog zbrinjavanja i njege bolesnika, kojom ruke svih zdravstvenih djelatnika uključenih u brigu o ovim bolesnicima prestaju biti dio lanca prijenosa (svakim danom sve rezistentnijih) uzročnika.