“Šutnja je opasna:” Važnost dobre i jasne komunikacije u prevenciji i kontroli infekcije

„Sluša se, ali se ne čuje. Čuje se, ali se ne razumije. Razumije se, ali se ne prihvaća. Prihvaća se, ali se ne prakticira. Prakticira se, no koliko dugo?“ 

–          Konrad Lorenz

Jeste li znali da 80% našeg vremena provedemo u komunikaciji?

Ako takav veliki dio našeg vremena provedemo u dobroj komunikaciji, onda smo zadovoljniji i zdraviji. Loša komunikacija utječe na naše kognitivne sposobnosti te mentalno i fizičko zdravlje.

Prošlogodišnji Međunarodni dan za sigurnost pacijenta obilježen pod motom: “Šutnja je opasna” bio je namijenjen promicanju boljeg komuniciranja u zdravstvu na svim razinama (liječnik/sestra – pacijent, međusobna komunikacija zdravstvenih djelatnika).

Poznato je da dobra komunikacija između liječnika i drugog zdravstvenog osoblja s pacijentima i njihovim obiteljima značajno poboljšava zdravstvene ishode, a neprimjerena i neučinkovita komunikacija dovodi do nesuradnje, povećava mogućnost propusta i grešaka što također ugrožava sigurnost pacijenata.

Važnost dobre i jasne komunikacije u prevenciji i kontroli infekcija

Infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi predstavljaju komplikaciju dijagnostike, liječenja i njege bolesnika kao neželjeni događaj. Visoka učestalost bolničkih infekcija pokazuje lošu kvalitetu pružanja zdravstvene skrbi.

Timovi za kontrolu bolničkih infekcija moraju imati sposobnost poučavanja i edukacije o načelima i praksi prevencije infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi. Edukaciju  moraju proći svi zdravstveni i nezdravstveni djelatnici koji mogu doći u kontakt s pacijentima ili medicinskom opremom, s ciljem podizanja svjesnosti o potrebi prevencije bolničkih infekcija i stvaranja klime za povećanje sigurnosti bolesnika.

Neučinkovita komunikacija u kontroli bolničkih infekcija može biti potencijalni uzrok nepridržavanja mjera predostrožnosti od strane zdravstvenog osoblja osobito tijekom premještaja bolesnika s jednog odjela na drugi. Time se nepotrebno izlažu djelatnici i drugi pacijenti riziku od infekcije. Kvalitetna komunikacija u prevenciji i kontroli bolničkih infekcija uvjetovana je osim samom vještinom komunikacije, znanjem, iskustvom i mnogim drugim čimbenicima, kao što su uvjeti rada, radna okolina te interes i usmjerenost na određeni koncept zdravstvene skrbi. Dosljednost i dobra međusobna komunikacija pomažu u podizanju kvalitete rada i zadovoljstvu pruženom skrbi.

Medicinske sestre Klinike za tumore

Medicinske sestre Klinike za tumore

Pripremila: Ružica Grozdek, dipl. med.  techn., Odjel za sprječavanje i kontrolu bolničkih infekcija