Sudjelovanje na 1. Kongresu Društva medicinskih sestara/tehničara digestivne kirurgije

07.do10.lipnja u Opatiji se održavao 1.kongres Društva medicinskih sestara i tehničara digestivne kirurgije i 12. kongres Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju s međunarodnim sudjelovanjem

Teme Kongresa bile su:

  1. Enteralna prehrana
  2. Enterostomalna terapija
  3. Organizacija rada na kiruškom odjelu
  4. Zdravstvena njega barijatrijskog bolesnika

Kongres je otvorio predsjednik Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju, doc.dr.sc. Marko Zelić i predsjednica Društva medicinskih sestara i tehničara digestivne kirurgije, Vesna Konjevoda, dipl.med.techn. Kongres je bio međunarodnog karaktera uz sudjelovanje predstavnika bolnice St. Markꞌs iz Londona te liječnika i medicinskih  sestara iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije.

S klinike za kirurgiju KBC-a Sestre milosrdnice na Kongresu je aktivno sudjelovalo 10 medicinskih sestara, kao predavači i moderatori. Prezentirano je pet radova i izložen poster.

Prezentacije medicinskih sestara Klinike bile su slijedeće:

  1. „Zdravstvena njega barijatrijskog bolesnika“ (autora: Đurđek I., Vuković)
  2. „Multidisciplinarni pristup liječenju perioperativne boli-uloga medicinske sestre“ (autora: Ćorluka D., Đurđek I.).
  3. „Perioperacijska enteralna prehrana – naša iskustva“ (autora: Komarica I., Radić E.)
  4. „Timski model organizacije zdravstvene njege na kirurškom odjelu“ (autora: Radić E.,Subašić I)
  5. „Uloga enterostomalnog terapeuta“ (autor: Gašparić  I.)

Od pet postera koji su predstavljeni na Kongresu,poster medicinskih sestara Operacijskog bloka Klinike, naziva: „Perioperativna sigurnost bolesnika“ (autora: Kardum A., Kačavenda R.) bio je izabran za najbolji od sestrinskih postera.

Pauze između predavanja  medicinske sestre su iskoristile za neformalno druženje s kolegicama iz ostalih bolnica i razmjenu iskustava iz prakse., te nazočnost na liječničkim predavanjima.

Priredila: Elzika Radić