Studenti Veleučilišta Velika Gorica posjetili OHBP i sudjelovali u vježbi kriznog planiranja u zdravstvenom sustavu

Veleučilište Velika Gorica i KBC Sestre milosrdnice mogu se pohvaliti višegodišnjom i nadasve uspješnom međusobnom suradnjom. Mnogi naši djelatnici upravo su na tom Veleučilištu usavršili svoja znanja i vještine koja svakodnevno koriste u svom radu. Između ostalih, i naša djelatnica, viša stručna savjetnica u Službi zaštite na radu i zaštite od požara, gđa Dijana Lujanac, magistra kriznog menadžmenta.

Temeljem uspješne suradnje studenti druge godine specijalističkog studija Kriznog menadžmenta iz Veleučilišta Velika Gorica u našem su KBC-u odradili dio redovite nastave u sklopu kolegija Krizni menadžment zdravstva pod vodstvom asistentice, gđe Dijane Lujanac, magistre kriznog menadžmenta i gošće predavačice na kolegiju, glavne sestre Objedinjenog hitnog bolničkog prijema Martine Dušak, dipl. med. techn.

U sklopu nastave studenti su posjetili Objedinjeni hitni bolnički prijem i dobili uvid u organizaciju i djelokrug rada hitne službe te im je predstavljen i Interventni plan djelovanja u kriznim situacijama KBC Sestre milosrdnice.

Na samom kraju nastave studenti su pod vodstvom asistentice kolegija Krizni menadžment zdravstva, gđe Dijane Lujanac i glavne sestre OHBP-a, Martine Dušak, odradili teorijsku vježbu. Prema scenariju je za vrijeme Adventa na glavnom zagrebačkom trgu došlo do terorističkog napada u kojem je 50 ozlijeđenih bilo usmjereno na OHBP KBC Sestre milosrdnice. Studenti su samostalno uz smjernice koje je izdala SZO (Svjetska zdravstvena organizacija) bili podijeljeni u 9. grupa, odnosno ključnih komponenti:

  1. Upravljanje i vođenje.
  2. Komunikacija.
  3. Sigurnost.
  4. Trijaža.
  5. Pojačani napori.
  6. Kontinuitet bitnih usluga.
  7. Ljudski resursi.
  8. Logistika i upravljanje opskrbom.
  9. Oporavak.

Cilj ove vježbe bio je osiguravanje kontinuiteta  bitnih usluga, brza prilagodba za  povećanim zahtjevima i sigurno okruženje za zdravstvene radnike i pacijente u slučaju krizne situacije.

Kroz ovu vježbu studenti su koristili  svoja znanja stečena i na drugim kolegijima specijalističkog studija Kriznog menadžmenta jer krizno planiranje u zdravstvenom sustavu kao  i upravljanje bolnicama predstavlja kontinuirani proces koji zahtijeva besprijekornu integraciju planiranja i odgovora na napore s lokalnim i nacionalnim programima.

Pripremile: Dijana Lujanac, mr. kriznog menadžmenta i Martina Dušak, dipl. med. techn.