Stručno – edukacijski skup Timova za kontrolu bolničkih infekcija u Trakošćanu

Dana 17. i 18 listopada 2019. godine članovi Timova za kontrolu bolničkih infekcija sudjelovali su na stručno – edukacijskom skupu iz područja dezinfekcije, mikrobiologije, menadžmenta rana i predoperativne skrbi koji se održao u Trakošćanu.

Infekcije kirurškog mjesta ili postoperativne infekcije rana predstavljaju komplikaciju bilo koje vrste kirurškog zahvata i jedne su od najčešćih infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi.

Sprječavanje infekcije kirurškog mjesta zahtijeva multidisciplinarni pristup, odnosno suradnju svih medicinskih grana i kontinuiranu edukaciju što će rezultirati boljim zdravstvenim ishodima i kvalitetom života bolesnika.

Edukacijsko – stručni skup bio je ispunjen predavanjima hrvatskih stručnjaka iz područja prevencije infekcije te stručnjacima iz inozemstva.

Teme predavanja bile su: „Usporedba antiseptika: Oktenidin vs. Klorheksidin“, „Prevencija postoperativnih infekcija – što možemo učiniti?“, „Mikrobiologija rane“, „Prevencija infekcije kronične rane u kliničkoj praksi“, „Menadžment rane“ i dr.

Predstavnice KBC Sestre milosrdnice  na ovom stručno – edukacijskom skupu bile su: Ružica Grozdek, dipl. med. techn., Ljerka Armano, mag. med. techn. iz Odjela za sprječavanje i kontrolu bolničkih infekcija i dr. Ana Gverić Grginić, spec. mikrobiolog, liječnica u Timu za kontrolu bolničkih infekcija.

Zahvaljujemo organizatorima ovog stručno – edukacijskog  skupa te se nadamo ponovnom druženju sljedeće godine. U konačnici, interakcija svih sudionika rezultirala je razmjenom znanja i iskustva, prijateljstvima koja će sigurno pridonijeti napretku u pružanju kvalitetne skrbi za naše bolesnike.

Izvješće pripremila: Ružica Grozdek, dipl. med. techn.