Stručni skup povodom obilježavanja Svjetskog dana prevencije dekubitusa

STOP DEKUBITUS 2015.-plakatDruštvo za kvalitetu Hrvatske udruge medicinskih sestara već treću godinu zaredom u studenom 2015. planira organizirati obilježavanje Međunarodnog dana dekubitusa. Kako je dekubitalni ulkus jedan od pokazatelja sigurnosti pacijenata bez obzira radi li se o bolničkoj ili izvanbolničkoj skrbi, tako naše Društvo u svome dosadašnjem radu nastoji organiziranjem stručnih događanja utjecati na svijest medicinskih sestara, kao i ostalih sudionika pruţanja zdravstvene usluge na poticanje mjera prevencije nastanka dekubitalnog ulkusa i potrebnoj edukaciji, kao i većem uključivanju samih pacijenata i njihovih obitelji u isto.

I ovogodišnje obilježavanje Dana dekubitusa slijedeći smjernice EPUAP organizacije nastojimo proširiti i u našoj zemlji. Tako će Društvo za kvalitetu u suradnji s KBC Sestre milosrdnice organizirati stručno događanje pri kojem ćemo ukazati na način prevencije i zbrinjavanja pacijenata s dekubitalnim ulceracijama u samim ustanovama ukazujući na potrebu uključivanja i šire zajednice. Govorićemo o pomagalima, protokolima zbrinjavanja, sestrinskoj dokumentaciji, otpusnom sestrinskom pismu te konzervativnom liječenju i primjeni modernih pomagala u zbrinjavanju koje se primjenjuju u bolničkom, ali i u izvanbolničkom sustavu i idu na doznake HZZO-a, te povezanosti ta dva sustava kada se radi o praćenju stanja pacijenta s dekubitalnim ulkusom.

Prva obavijest

Prijavnica za stručni skup