Stručni rad: Reanimacija novorođenčeta

REANIMACIJA NOVOROĐENČETA*

Hana Cindrić, bacc. med. techn., Kristina Čokor, bacc. med. techn., Klinika za ženske bolesti i porodništvo, Zavod za neonatologiju, nedonoščad i intenzivno liječenje novorođenčadi, KBC Sestre milosrdnice

SAŽETAK

UVOD.  Porod je hipoksično iskustvo za novorođenče zbog prekida izmjene plinova preko posteljice tijekom normalnog truda. Reanimacija novorođenčadi najčešće se izvodi pri porodu kod novorođenčadi slabije vitalnosti te kod onih kojima je potrebna pomoć kako bi uspostavili disanje. Većina će zaplakati unutar 30 sekundi, a ostalima će biti potrebno pružiti pomoć.

CILJ. Komplicirana i produljena reanimacija zahtijeva izvrstan timski rad, vođu tima i efektivnu komunikaciju s naglaskom na ulogu medicinske sestre i tehničara tijekom reanimacije. Ovaj rad prati smjernice Europskog društva za reanimatologiju iz 2015. te njegove nadopune.

RAZRADA. U većini slučajeva reanimacija novorođenčeta podrazumijeva stabilizaciju disanja u procesu prelaska s placentarnog na plućno disanje. Najvažnija intervencija koju reanimacijski tim provodi je efektivno prodisati plućne alveole, a prema najnovijim smjernicama prodisavanje se provodi zrakom, a ne kisikom kako je to ranije bio slučaj. Često je dovoljno samo otvoriti dišni put smještanjem glave u neutralni položaj, u tom periodu procjenjuje se boja, tonus, disanje i puls novorođenčeta, a ukoliko nema povoljnih rezultata poduzimaju se napredne mjere. U rijetkim slučajevima dolazi do potrebe za masažom srca, gdje je omjer broja kompresija i ventilacije 3:1 , kao i za upotrebom lijekova koje je najučinkovitije primijeniti putem umbilikalnog venskog katetera. U cijelom postupku bitno je voditi računa o temperaturi novorođenčeta koja ostaje stabilna uslijed optimalnih mikroklimatskih uvjeta, jer u protivnom uslijed njihove termolabilnosti dolazi do stanja hipotermije, hipoksije i acidoze što sprječava proizvodnju surfaktanta, tvari koja oblaže unutarnju stranu alveola omogućavajući im normalno širenje pri disanju. 

ZAKLJUČAK. Važna je uloga medicinske sestre i tehničara u reanimaciji jer osim što moraju posjedovati sva potrebna znanja i vještine, moraju znati i kvalitetno i pravovremeno reagirati. O njihovim reakcijama uvelike ovisi uspješnost reanimacije.

Ključne riječi: surfaktant, hipoksija, termolabilnost, terminalna apneja, Neopuff, saturacija

*Cijeli stručni rad moguće je pronaći kod autora.

1. slika Figure 4.1. Diagrammatic representation of primary and terminal (secondary) apnoea following the onset of acute total hypoxia at time 0

1. slika Figure 4.1. Diagrammatic representation of primary and terminal (secondary) apnoea following the onset of acute total hypoxia at time 0

 

2. tablica  Table 5.1. Acceptable right arm oxygen saturations after birth

2. tablica Table 5.1. Acceptable right arm oxygen saturations after birth

3. slika Figure 7.1. Two-thumb (two hand) chest compression           Figure 7.2. Two- finger chest compression

3. slika
Figure 7.1. Two-thumb (two hand) chest compression
Figure 7.2. Two- finger chest compression

Izvor fotografija: Wyllie J i sur. Newborn Life Support, ERC Guidelines 2015 Edition. European Resuscitation Council